A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

A. M., Vinodkumar 554
Abdulsalam, Abdulla 710, 722, 776
Aberg, S. 146
Abhangi, M. 872
Abhilash, S.R. 928, 930
Adak, R. 986
Adak, R.P. 862
Adhikari, S. 576
Adhya, Souvik Priyam 708
Agarwal, Avinash 404, 462, 564, 598
Agarwal, Chhavi 882
Agarwalla, Santosh Kumar 678
Aggarwal, Bharti 854
Aggarwal, Bijay 27
Aggarwal, Mamta 222
Agramunt, J 886
Ahammed, M. 878
Ahammed, Z. 986
Ahammed, Zubayer 750
Ahmad , Shafiq 764
Ahmad, M. Ayaz 760
Ahmad, N 702, 706, 726, 742, 746
Ahmad, N. Ameer 760
Ahmad, S. 746, 962
Ahmad, Shafiq 760
Ahmad, Shakeb 258
Ahmad, Shakeel 696
Ahmad, Tauseef 404, 462
Ahmad, Tufail 696
Aichelin, J. 324
Algora, A 886
Ali, R. N. 216, 218
Ali, Rahbar 352, 354, 468, 528
Ali, Sabir 404, 462
Ali, Sheikh Sarafarz 800
Altaf, Waleed J. 702
Angelis, G d 178
Anoop, K.V. 866, 994
Ansari, M. Afzal 352, 354, 468, 528
Antony, Joseph 208
Appannababu, S. 590
Arumugam, P. 108, 198, 260
Ashish Kumar , Dora 102
Aswal, D.K 846
Attar, F.M.D. 374
Aumann, T. 608, 610
Awasthi, S. 834
Awasthi, Sikha 832
Ayaz Ahmad, M. 764
Azmi, M. Danish 780

B.K. Nayak 37
Babu, A. 376
Babu, B R S 532
Bajpai, P.K. 960
Bajpai, Reeti 918
Bajpeyi, Awanish 146
Bala, Indu 352, 354, 434, 450, 452, 560, 586, 946
Balasubramaniam, M. 256
Bandopadhyay, T. 986
Bandyopadhyay, D. 90
Bandyopadhyay, T. 884
Banerjee, A. 110
Banerjee, D 178, 888
Banerjee, K 530, 594, 886, 982
Banerjee, K. 378, 876, 878, 884
Banerjee, P 284
Banerjee, S.R. 48, 50, 52, 178, 378, 538, 844, 888, 894, 904
Banerjee, T. 108
Banik, Sarmistha 818
Bannur, Vishnu M. 770, 772
Bansal, N. 294
Bansal, Preeti 406
Bansal, Rajni 324, 326, 328, 330, 332
Bansal, Rubina 344, 346
Bastia, B 286
Basu, C. 576
Basu, P. 358
Basu, S K 178
Basu, T.K. 454, 456, 550, 872
Batra, Meenakshi 622, 660
Beceiro, S. 608, 610
Behara, S.P. 502
Behera, B. 184, 886
Behera, B. R. 25, 376, 434, 444, 446, 526, 532, 536, 544, 548, 558, 576
Behera, S.P. 580, 592, 942
Bhaduri, P.P. 986
Bhaduri, Partha Pratim 694, 716
Bhaghyesh, 628
Bhagwat, A. 140, 142
Bhalerao, Rajeev S. 682
Bharti, Arun 54, 94, 96, 104, 106, 422
Bhasin, Anju 778
Bhaskar, P. 850, 968, 992
Bhat, Arvind 54
Bhat, G. H. 78, 86, 88, 216, 218
Bhati, A.K. 294
Bhatnagar, Shashank 616, 618
Bhatt, Pallavi 254, 690
Bhattacharjee, B. 688
Bhattacharjee, R. 266
Bhattacharjee, S.S. 266
Bhattacharjee, T. 178, 200, 888, 904
Bhattacharya, A. 620
Bhattacharya, C 378, 530, 594, 884, 886, 982
Bhattacharya, Rupayan 62
Bhattacharya, S 262, 378, 530, 594, 884, 886, 982
Bhattacharya, Soumik 178, 200, 212, 904
Bhattacharya, Srijit 48, 50, 52, 538
Bhattacharya, T. 848
Bhattacharyya, A. 712
Bhattacharyya, Abhijit 264, 580, 592
Bhattacharyya, S. 178, 200, 212, 904
Bhattacherjee, R. 268
Bhattacherjee, S. S. 268
Bhoraskar, V.N. 374
Bhowal, Samit 1008
Bhowmik, R.K. 110, 246, 294, 352, 354, 452, 528
Bhujang, Bhushan 302
Bhunia, U. 876
Bhuyan, M 112, 114, 258
Bhuyan, M. 288, 826
Bihari, Chhail 272, 276, 280
Biju, R.K. 124, 152
Bisht, Shuchi 614
Bisoi, A 178
Bisoi, A. 262
Bisoi, Abhijit 224, 934, 936, 994, 996
Biswal, S K 144
Biswal, S. K. 114, 826
Biswas (Ghosh), Soma 698
Biswas, D.C. 180, 188, 238, 278, 302, 472, 492, 494, 498, 500, 504, 524, 570, 584, 882, 890, 900
Biswas, S 178, 220, 230, 238, 278, 302, 920, 938, 952, 994
Bobby Jose, V. 194, 520
Bonaccorso, Angela 466
Boomadevi, N 80, 92
Boretzky, K. 608, 610
Boukharouba, N. 90
Bubbly, S.G. 478, 522
Burger, A. 210

Caesar, C. 608, 610
Cano ott, D 886
Carlson, B. V. 608, 610
Carpenter, M. P. 210
Castilla, J 886
Catford, W. N. 608, 610
Chadhuri , A. K. 716
Chakarvorty, Saikat 186
Chakrabarti, B. 620
Chakrabarti, R. 582, 590, 592
Chakrabarty, D. R. 592
Chakraborty, A. 90, 178, 390
Chakraborty, R. N. 436, 562
Chakraborty, S. 284, 608, 610, 810
Chamoli, S.K. 186, 928, 946
Chanda, S. 200, 212
Chandra, A. 620
Chandra, Anirudh 932, 936
Chandra, Anuj 696
Chandra, R. 196
Chandratre, V.B. 868, 968, 990, 992
Chandratre, Vinay 896
Chartier, M . 608, 610
Chatterjee, A. 200, 212, 518
Chatterjee, M.B. 376, 434
Chatterjee, R. 490
Chatterjee, Rajdeep 556
Chatterjee, S. 608, 610, 884
Chattopadhyay, S 726
Chattopadhyay, S. 120, 122, 238, 862, 908, 920, 976, 986
Chattopadhyay, Subhasis 694, 716, 732, 748, 948, 956
Chattopadhyay, Sukalyan 788, 790, 974
Chaturvedi, K. 196
Chaturvedi, L. 284, 960
Chaubey, A. K. 404, 462, 564, 598
Chaudhari, A T 874
Chaudhary, Ritu 170, 176
Chaudhuri, A 530, 982
Chaudhuri, A. K. 694, 796
Chaudhuri, Gargi 540, 542
Chauhan, Deeksha 398, 400
Chauhan, Nisha 566
Chmel, S. 210
Chopra, Sahila 386, 388
Choudhury, A. 904
Choudhury, D. 230, 238, 242, 278, 938, 952
Choudhury, Deepika 220
Choudhury, R. K. 498, 514, 584, 890
Choudry, S.N. 90
Chudasama, Ruchi 724
Cleymans, Jean 780
Cortina-Gil, D. 608, 610
Crider, B.P. 90, 390
Curien, D 178
Czok, U. 174

Dahiya, Harleen 636, 638
Daisy Joseph, 478, 522
Dam, B. 876, 878
Dang, Dinh, N 7
Danu, L. S. 180, 188, 238, 278, 492, 494, 498, 500, 504, 524, 570, 584, 882, 900
Dar, Parvaiz 176
Dar, W. A. 86, 216, 218
Das Gupta, K. 870
Das Gupta, S. 178, 212, 904
Das Gupta, Subal 542
Das-Bose, Lipy 974
Das, Dipankar 974
Das, G. 920
Das, I 726
Das, Indranil 730
Das, Kushal 974
Das, M. 262
Das, Mala 816
Das, P. 848, 876, 878
Das, Pragya 302
Das, S K 178, 888
Das, S. 712, 862
Das, S. K. 528, 848, 878
Das, Sabita 752
Das, Swapan 646, 648
Dasgupta, S. 200
Datar, V.M. 502, 580, 588, 592, 864, 942, 944, 988
Datta Pramanik, U. 608, 610
Datta, P. 120, 122, 238
Datta, S. K. 376
Davinder Siwal 1026
De Angelis, G. 608, 610
De, A 48, 392, 424, 538
De, A. 50, 52
De, J.N. 27
De, Sudipan 774
Deepa, S 182, 192, 304
Desai, C. A. 934
Desai, D.G. 958
Desai, I. B. 572
Desai, V. 382, 524
Desai, V.V. 492, 500, 504, 568, 570
Deshpande, Abhay 15
Devi, Moon Moon 912
Devi, Rani 118, 130, 170
Devi, Vidya 162, 164, 166, 168
Devlani, Nayneshkumar 644, 662
Dey, Aparajita 594
Dey, B 996
Dey, B. 178, 904
Dey, Balaram 48, 50, 52, 538, 844, 894
Dey, C.C. 262
Dey, Kalyan 688
Dhal, A. 68
Dhaliwal, A.S 464
Dhara, Partha 894
Dhibar, Monalisha 954
Dhiman, Shashi K. 814
Dhivya Saranya, J 80, 92
Dhole, S.D. 374
Dhonti, R. 220
Dhonti, Rajnish 186
Diaz Fernandez, P. 608, 610
Dixit, Vikas 838, 970
Dokania, N. 864, 866
Dokania, Neha 116
Domingo, C 886
Donthi, R 224
Donthi, R. 68, 938, 952
Dubey, A. K. 862, 908, 976, 980, 986
Dubey, R. 108
Dubey, R.K. 950
Dubey, Rakesh 984
Dubey, S. 492, 900
Dubey, Shradha 500, 504, 570
Duchene, G 178
Dudek, J 178
Dudhat, Rajeshkumar 664, 670
Dutt-Mazumder, Abhee K. 708, 736
Dutt, Ishwar 552
Dutt, S. 110
Dutt, Sunil 564, 598, 704
Dutta Gupta, A. 878
Dutta, Anjan 832
Dutta, Dipanwita 724
Dwaraka Rani Rao , 304

E. T. , Subramaniam 898
Emling, H. 608, 610
Epelbaum, Evgeny 3
Ershova, O. 608, 610
Eslami, M. 418, 858

Faessler, Amand 31
Fallon, P. 210
Farooq, M. 962
Ferreira, L.S. 260
Fraile, L. M. 608, 610

G Mohanto 1034
Gadkari, S.C. 958
Gambhir, Y.K. 138, 140, 142
Ganai, P. A. 78, 216, 218
Ganai, Rajesh 920
Ganesan, S. 382
Ganguly, A. K. 834
Ganguly, Avijit K. 832
Ganguly, S 284, 594
Ganti, M.S. 862
Garcia, A R 886
Garg, P. 740
Garg, U. 180, 238, 498
Garrett, P.E. 90
Gathibandhe, M. 882
Gautam, Sakshi 324, 326, 328, 330, 332, 384, 406, 422
Gehlot, G 526
Gehlot, J. 108, 434, 512, 536, 930
Gehlot, Jagdish 532
Geissel, H. 608, 610
Gey, Y. 370
Ghorui, S. K. 226, 228
Ghosh, Argha 698
Ghosh, C. 116, 592
Ghosh, Dipak 698
Ghosh, P 986
Ghosh, R. 620
Ghosh, S. 692, 700, 712
Ghosh, Sabyasachi 680
Ghosh, Sanjay K. 680
Ghosh, Sudeep 640
Ghosh, T.K 594, 982
Ghosh, T.K. 378, 530, 886
Ghosh, U.S 482
Ghugre, S. S. 266, 268, 462
Girija, K.K. 128
Godre, S. S. 566, 572, 602, 664, 670
Goel, A. 134, 136
Goel, Alpana 98, 132
Gohil, M. 378
Gohil, M.R 594
Golda, K.S. 376, 526, 528, 966
Gonzalez-Diaz, D. 608, 610
Gore, J. A. 902, 988
Gorres, J 934
Goswami, A. 178, 180, 368, 370, 882
Goswami, Ankita 658
Goswami, Asimananda 224
Goswamy, J. 236, 240
Gothe, D. A. 108
Gourishetty, Anil Kumar 954
Govil, I. M. 376
Gowrishankar, R 102, 182, 192, 304
Gowswami, A. 120, 122
Goyal, Dr. Supriya 364, 366
Goyal, S. 536
Goyal, Sneh Lata 460
Grover, Deepika 820
Gudennavar, S.B. 478, 522
Guerrero, C 886
Guin, R. 528, 878
Gujjar, R.K. 452
Gupta , Sunita 450
Gupta, A. K. 988
Gupta, Anu Radha 106
Gupta, Arti 926
Gupta, Chandan Kumar 928, 946
Gupta, D.K. 270, 272, 276, 280
Gupta, J.B. 64, 66, 168
Gupta, Jai Prakash 690
Gupta, K. Das 918
Gupta, K.K. 270, 272, 276, 280
Gupta, Lalit K. 254, 690
Gupta, M 142, 922, 924
Gupta, N.C 872
Gupta, Raj K. 82, 356, 380, 386, 388, 416
Gupta, Renu 806, 824, 840
Gupta, S.K 846
Gupta, Sanju 900
Gupta, Shikshit 778
Gupta, Sunita 560
Gupta, U. 452
Gupta, Unnati 484
Gupta, Y.K. 180, 492, 494, 500, 504, 514, 524, 570, 584, 890, 900
Gurjar, R. 68
Gutsche, Thomas 31

Ha, Hoa 210
Hagemann, G. B. 210
Haider, W. 138, 140
Haldar, prabir Kumar 714
Haque (for the STAR Collaboration), Md. Rihan 758
Hasan , Z. 298
Hashim Rasool, Mir 764
Herskind, B. 210
Hicks, S.F. 90, 390
Hinohara, N. 126
Holstein, Barry R 31
Hothi, Navjot 614
Hubel, H. 210
Husain, Khushnood 336
Hushnud, 706, 742
Hushnud, Hushnud 746
Hussain, Tahir 706

Ikram , M. 298
Ikram, M. 114
Imran , M. 298
Indu Bala, 68
Inkar, A.L. 890, 900
Irfan, M 726

J.P., Prasanth 770
J.P, Prasanth 772
Jadav, S.K. 220
Jadav, Shital k. 186
Jadhav, Manoj 870, 918
Jadhav, S. 938, 952
Jagadeesan, K.C. 864
Jain, A.K. 76, 98, 132, 134, 136, 160, 220, 260, 284
Jain, Anupriya 344, 346, 1014
Jain, Arun K. 492, 494, 496
Jain, Ashok Kumar 156
Jain, Deepika 412, 416
Jain, H.C. 220, 238
Jain, Mamta 898
Jain, R. K. 436, 562
Jain, Sudhir R. 264
Jain, Sudhir R. 190, 206
Jain, Vikas 940
Jaiswal, Amaresh 682
Jaiswal, M. K. 834
Jaiswal, Manoj K. 832
Jaiswal, Manoj Kumar 970, 998
Jakhar, S. 454, 456, 550, 872
Jalal, Poonam 924
Jangale, R.V. 890, 900
Janssens, R. V. F. 210
Jasmeet Kaur 1028
Javid, J. A. 218
Javid, P. 216, 218
Jayahar Devadhason, D.R 74
Jehangir, S. 216
Jehangir, S. A. 218
Jeremiah, Joseph J 312
Jha, Agam K. 784
Jha, Nandan 206
Jha, V. 430, 470, 472, 506, 578, 856
Jhilam, Sadhukhan 532
Jhingan, A 110, 444, 446, 512, 526, 532, 536, 576, 950, 966
Jhingan, Akhil 376, 434, 472, 914, 984
John, B.V. 180, 492, 494, 500, 504, 524, 570, 584, 890, 900
John, Bency 188
John, R. 370
Jokinen, A 886
Jordan, M D 886
Joseph, Antony 128
Joseph, Jaiby 756
Joshi, B. N 180
Joshi, B. N. 188, 492, 494, 496, 900
Joshi, B.N. 500, 504, 570, 890
Joshi, M. K. 848
Joshi, P. K. 180, 188
Juhasz, K. 210
Jung, H.S. 934
Junghans, A. 370
Jyrwa, B M 312

K. B., Vijaya Kumar 628
K. K., Meghna 942
Kabiraj, D. 290, 928, 930
Kailas, S. 516, 518, 532, 536, 582, 856
Kakade, U. S. 796
Kakavand, T. 58, 418, 858
Kakavand, Tayeb 606
Kalra, Kawalpreet 132, 134, 136
Kamal, A. 706, 742
Kamal, Arshad 702
Kamalakanta, Jena 102
Kanjilal, D. 262, 864
Kansal, Archana 690
Kanwar, Shefali 380
Kapoor, Kushal 186, 434
Kapoor, S.S. 588
Kar, Somnath 792
Karthikraj, C. 256
Kashyap, V K S 868, 874, 944, 990
Kato, Kiyoshi 164
Katyan, N. 116
Kaur, Arshdeep 388
Kaur, Amandeep 428
Kaur, G. 526, 576
Kaur, Gurpreet 444, 446, 558, 984
Kaur, Gurvinder 414
Kaur, Harjeet 100
Kaur, J. 68, 110
Kaur, Jasmeet 294
Kaur, Lavneet 342
Kaur, M 526
Kaur, Mandeep 310, 384
Kaur, Maninder 108, 434, 536, 544
Kaur, Manpreet 438, 440, 1016
Kaur, N 284
Kaur, Rajbir 186
Kaur, Sukhjit 314, 316, 318, 320, 322
Kaur, Varinderjit 596
Kaushik, M. 60, 154
Kaushik, Reetu 234
Kavita Lalwani 1032
Kelkar, N. G. 29
Kersting, L.J. 390
Khan, A.R. 706
Khan, M.M. 706, 726, 742
Khan, M.Saleem 766
Khan, Palash 788, 790
Khan, S.A. 986
Khan, Shuaib 896
Khan, Shuaib A. 850, 906, 968, 992
Khan, Z.A. 398, 400
Khandai, P.K. 718
Khandai, Prashata Kumar 970
Kharab, Rajesh 372, 534
Kharb, Savita 828
Khoo, T. L. 210
Khosa, S. K. 172
Khosa, S.K. 54, 118, 130, 170
Khushnood , H 766
Khushnood, H 738, 800
Kim, G. N. 370
Kim, K. 370
Kinage, L.A. 188, 890, 900
Koester, Ulli 852
Kondev, F. G. 210
Korichi, A. 210
Krebs, Hermann 3
Krishan, Gopal 170
Krishnan, Sreejith 250, 396
Krishnani, P.D. 368
Kshetri, Ritesh 43, 224
Kujur, R. 502, 580, 592
Kulkarni, S. G. 988
Kumar Raju, M. 68
Kumar S, Santhosh 476
Kumar , Harish 468, 528
Kumar , Rakesh 528
Kumar , S Santhosh 360, 362
Kumar, A. 90
Kumar, A 284, 284, 526
Kumar, A. 518, 536, 902, 988
Kumar, A. K. Rhine 108
Kumar, Ajay 390, 580, 650
Kumar, Amit 94, 854
Kumar, Anil 254, 690
Kumar, Arvind 854
Kumar, Ashavani 806, 824, 840
Kumar, Ashok 186, 436, 562
Kumar, H. 294
Kumar, Harish 352, 354
Kumar, Jitendra 798
Kumar, Kamal 404, 462
Kumar, M 874
Kumar, Munish 564, 598
Kumar, Narinder 636, 638
Kumar, Naveen 180
Kumar, Neeraj 248, 274
Kumar, P. 450
Kumar, Pawan 380
Kumar, Prabhat 480, 484, 586
Kumar, Pradeep 270, 272
Kumar, R. 68, 110, 294, 352, 354, 450, 452, 484, 560, 564, 586, 598
Kumar, Raj 412, 416
Kumar, Rajesh 234
Kumar, Rajiv 534
Kumar, Ravinder 466
Kumar, Rawan 130
Kumar, S. 232, 236, 238, 240, 248, 278, 284, 292, 296
Kumar, Sanjeev 486
Kumar, Shyam 870, 918
Kumar, Suneel 308, 310, 334, 346, 408, 428, 596
Kumar, Suresh 186, 502, 580, 592, 872
Kumar, Sushil 132, 134, 136
Kumar, V. 110, 294
Kumar, Vikas 72
Kumar, Vineet 710, 722, 776
Kumari, Anju 372
Kumari, Kavita 828
Kumari, Parveen 84
Kumari, Raj 338, 340, 342, 420
Kumawat, H. 578, 856
Kundu, S 378, 530, 594, 886, 982
Kunhikrishnan, PV 208
Kvinikhidze, Alexander 674

Laehde, Timo A. 3
Lahiri, Anirban 680
Lakshminarayana, S. 282
Lalremruata, B 348, 382, 432
Lauritsen, T. 210
Laveen, P V 532
Laxhminarayan, S 284
Lee, Dean 3
Lee, M. W. 370
Lesher, S.R. 90
Linu George, 478
Lubian, J. 524
Luke, C.J. 390
Lyons, S 934
Lyubovitskij, Valery 31

M Bhuyan 1022
M., Hemalatha 546, 978
Maan, Kuldeep Kaur 820
Macchiavelli, A. O. 210
Madhavan, N. 108, 434, 512, 526, 532, 972
Madhusudhana Rao, P. V. 180
Madhvan, N. 536
Maglione, E. 260
Mahajan, Gulshan 814
Mahajan, Ruchi 548, 984
Mahapatra, Satyabrata 150
Mahapatro, S. 288
Mahata, K. 430, 470, 506, 510, 516, 518, 530, 578, 580, 582, 590, 600, 902, 988
Mahecha, Jorge 618
Maheshwari, Bhoomika 156
Maheshwari, P. 864
Majee, Debakinandan 538
Majumder, Sarbani 680
Makwana, R. 456
Mali, P 692
Mali, P. 700
Malik, Sham S. 100
Malik, T 888
Mallik, C. 960
Mallik, Swagata 540, 542
Mandal Saha, R 886
Mandal, Mahatsab 786
Mandal, S 526
Mandal, S. 110, 376, 892
Mane, Shubhangi T 910
Mane, T.B. 910
Manna, Sanjib Kumar 714
Manna, Santu 530
Marick, C. 920
Marin, J 886
Martel, I. 518
Martinez, G 886
Martinez, T 886
Massavczyhc, R. 370
Matharu, Jagjit Singh 162
Mathimalar, S. 116, 864
Mazumdar, I. 108, 512
Mazumder, Rakesh 768
McEllistrem, M.T. 90
McKay, C.J. 90
Mcdonough, P.J. 390
Mcellistrem, M.T. 390
Meena, J.K. 378, 530, 594, 886, 982
Mehta, D. 236, 928
Meissner, Ulf-G. 3
Melcher, C. 958
Mendoza, E 886
Mengesha, Elias 616
Mercurio, B 820
Mertiya, Viwek 920
Minni Singla 1030
Mirgule, E. T. 498, 502, 524, 580, 592
Mirzaii, M. 858
Mishra, A. 876
Mishra, Aditya Nath 754
Mishra, Amruta 652
Mishra, D. K. 740
Mishra, G. 502, 580, 592
Mishra, Sanjib R 820
Misra, D 994
Misra, D.S. 870, 918
Mitra, A. 502, 580, 592, 944
Mitra, A.K. 576
Mitra, Sukanya 734
Mittal, H.M. 76, 84, 160, 166
Modi, Swati 198
Mohammadi, S. 442
Mohanto, G. 108, 434, 512, 536, 950
Mohanty, A. K. 574, 578, 740, 942, 944
Mohanty, B. 740
Mohanty, Biraja 472
Mohanty, Payal 786
Mondal, Arindam 698
Mondal, D. 178, 904
Mondal, Debasish 48, 50, 52, 538, 844, 894
Mondal, K. 482
Mondal, Mitali 698
Mondal, N.K. 912
Monika Patial 1036
Monteiro, Antony Prakash 628, 656, 668
Morker, M. R. 602
Motobayshi, T 17
Moudgil, Lovika 970
Muhuri, S. 986
Muhuri, Sanjib 896
Mukerji, Sadhana 368
Mukherjee, A. 358, 488
Mukherjee, G 530, 594, 886, 982
Mukherjee, G. 158, 200, 212, 378, 482, 904
Mukherjee, S. 500, 504, 524
Mukhopadhyay, S. 90
Mukhopadhyay, A 692
Mukhopadhyay, A. 700
Mukhopadhyay, Amitabha 732
Mukhopadhyay, P. 904
Mukhopadhyay, P. K. 852
Mukhopadhyay, S. 13, 50, 52, 180, 188, 238, 278, 378, 492, 500, 504, 524, 538, 570, 844, 894, 900, 904, 968, 992
Mukhopadhyay, Sourav 896
Mukul, I. 512
Mukul, Ish 108, 434, 536
Mullik, V. 368
Murali, S. 878
Muralithar, S. 68, 284, 352, 354, 434, 528, 560, 946
Murlithar, S. 450, 452
Murthy, G.S.N. 986
Musthafa, M.M. 348, 426, 432
Muykhoppadhyay, S 48
Mynk, M.G. 90

Naba K Mondal 39
Nag , Somnath 210
Nag, S 120, 122, 224, 262
Nag, Somnath 188
Naidu, B. S. 188
Naidu, B.S. 68, 220, 224, 938, 952
Naidu, Balaji 186
Naik, H. 368, 370
Naik, Z. 184, 244, 246, 252, 286
Nair, Uma.V.S 98
Najumunnisa, T 426
Nanal, V. 116, 180, 200, 212, 220, 224, 278, 358, 530, 592, 864, 866
Nanal, Vandana 994
Nandan, Hemwati 654
Nandi, Rana 818
Nandi, Tapan 472
Nandy, Maitreyee 460, 910
Narasimham, K. L. 304
Narayan, S.R. 850, 940, 968, 992
Nath, S. 108, 434, 512, 532, 536
Nath, Subir 526
Navin, A 23
Nayak, B.K. 180, 382, 434, 436, 454, 456, 498, 500, 504, 524, 550, 562, 568, 582, 590, 872, 958
Nayak, Jajati K. 678, 728
Nayak, T.K. 986
Nayak, Tapan 896
Nayak, Tapan K. 9, 850, 906, 968, 992
Nayak, Tapan Kumar 774
Nazarewicz, W. 126
Neelam, 248
Neelofer, N. 202, 204
Negi, D. 68
Netrakanti, P. K. 740
Niranjani, 148
Niyti 356
Noor Alam, Sk 748
Nyako, B. M. 210

Ojha, S. 864
Orce, J.N. 90
Oswal, M. 472
Otuka, N. 382
Ovejero, M C 886

P C , Vinodkumar 624, 626
P, Jisha 554
P, Simji 770, 772
Padhan, C. 252, 286
Pai, H. 200, 212, 278, 378, 594
Paira, Ramkrishna 214
Pal, A. 580, 582, 590, 592
Pal, S. 116, 358, 378, 864, 866, 904
Pal, S.K. 986
Pal, Santanu 376, 526, 536, 544, 548, 558
Pal, Subrata 682
Pal, Surajit 48, 50, 52, 538, 844, 894
Pal, Susanta Kumar 940
Pal, U.K. 430, 578
Palit, R 11, 68, 78, 86, 88, 116, 120, 122, 178, 180, 186, 188, 200, 212, 220, 224, 230, 236, 238, 242, 262, 278, 302, 358, 506, 590, 892, 938, 952
Palshetkar, C. S. 518
Pancholi, S.C. 220
Panda, R. N. 350
Pandey, Bhawna 454, 456, 550, 872
Pandey, Jyoti Bora 924
Pandey, R 378, 530, 594, 886, 982
Pandit, A. K. 988
Pandit, D. 178, 378, 904
Pandit, Deepak 48, 50, 52, 538, 844, 894, 1002
Pandit, S K 530
Pandit, S. K. 430, 470, 506, 518, 590, 902
Pandit, S.K. 200, 212, 578, 580
Pandya, J. N. 666, 672
Pant, Divyash 918
Pant, L M 868, 874, 916, 944, 990
Parihari, A. 580, 582, 590
Parkar, V. V. 430, 470, 506, 518, 578, 902, 988
Parmar, A. 430, 470, 472, 856
Parmar, Arpit 626, 634
Pasi, Virendra 302
Patale , P. 530
Patale, P. 506, 518, 902
Patel , Smruti 626
Patel, Bhavin 624, 634
Patel, D. 500, 504, 524
Patel, Shiv P. 960
Pathak, Divakar 652
Pathak, Ramji 684, 686
Patial, Monika 260
Patle, P. 988
Patra, S. K. 826
Patra, Binoy Krishna 796, 802
Patra, S K 144
Patra, S. K. 114, 246, 288, 350, 448, 458
Patra, S.K. 244, 258
Pattnayak, S. 252, 286
Paul, Biswarup 782
Paul, Sushovan 538
Penttila, H 886
Peters, E.E. 90, 390
Pfeiffer, B. 174
Pillai, R.G. 220
Pillay, R. 358
Pillay, R.G. 116, 180, 278, 864, 866
Pithawa, C. K. 852, 854
Pradeep Kumar, K 1004
Pradhan, M.K. 358, 488
Prados-Estevez, F.M. 90
Prados-Estevz, F.M. 390
Praharaj, C.R. 228, 244, 246, 252
Prajapati, G. 180, 188, 524
Prajapati, G.K. 492, 494, 500, 504, 570, 890, 900
Prajapati, P.M. 454, 456, 550, 872
Pramanik, Dibyadyuti 224, 300, 910, 932, 936, 996
Prasad, E 526, 532
Prasad, K Hari 990
Prasad, R 348, 432, 450, 452, 480, 484, 560, 586, 846
Preethi Rajan, M.K. 124, 152
Priyada, P 922, 924
Priyanka, B. 194, 250, 394, 396, 520
Pujari, P. K. 508, 510, 512, 864
Pullanihotan, Sugathan 914
Punte, L.R 348
Punte, L.R.Mawia 382
Puri, R. K. 406
Puri, Rajeev K. 316, 318, 324, 326, 328, 384, 422

R. N. Panda 1024
R., de Boer 45
R, Gowrishankar 70
Radhakrishna, A. P. 656, 668
Rafi, Syed 138, 140
Raghav, A. 450
Raghav, Anubhav 480, 484, 586
Ragnarsson, I. 210
Rahaman, A. 608
Rahmati Nejad, A. 58
Rahul, O. R. 970
Rai, Ajay Kumar 632, 644, 662, 664, 670
Rai, Richa 836
Raina, P. K. 196, 226
Rajan, Nambiar 208
Rajasekaran, T.R 80, 92
Rajasimha, K. 174, 192
Rajbanshi, S. 178, 358
Rajeswari, N. S. 256
Rajni 412
Ram, Daya 118, 176
Ramachandran, G. 822
Ramachandran, K. 494, 508, 590
Ramanathan, R. 784
Ramnarayan, S. 986
Rana, T.K. 378, 530, 594, 886, 982
Rani, K. 68
Ranjan, Akhilesh 654
Rao, C.V.S. 454, 456, 550, 872
Rao, Dwarakarani 182
Rao, Pushpa M. 848
Rashid, M. H. 528
Rashid, M.H. 468
Rasool, Mir. Hashim 760
Rath, P. K. 196, 226, 506, 524, 582, 590
Rather, Niyaz 120, 122
Rathi, Sarla 600
Raut, R. 266, 268
Ravishankar, R. 986
Ray , Sudatta 224
Ray, A 392, 424, 846, 876, 878
Ray, R. 712
Ray, Rajarshi 680
Ray, S. 262, 266
Razavi, R. 56, 58, 418, 442
Rengaiyan, R 360
Reza, A. 876, 878
Rhine kumar, A. K 198
Rinta Antila, S 886
Rizvi, I. A. 404, 462, 564, 598
Robertson, D 934
Rogers, J. 210
Rohilla, Aman 928, 946
Rojeeta , Ksh. 248
Rojeeta, 238
Rout, P.C. 502, 518, 580, 592
Rout, Prakash Chandra 1018
Routray, T.R. 184
Roy, A. 108
Roy, Ankhi 640, 650, 658
Roy, B. J. 430, 470, 472, 578, 856
Roy, P 530, 594, 982
Roy, Pradip K 786
Roy, Pradip K. 708
Roy, Pranab Singha 894
Roy, Prasun S. 956
Roy, Pratap 378, 884, 886
Roy, S.N. 482
Roy, Santosh 120, 122
Roy, Subinit 358
Roy, T 178, 530, 904
Rubio, B 886
Rundhe, M.V. 994

S. R., Abilash 290
Sabharwal, T P 874
Sadhukhan, J. 536
Sadiq, Saiqa 118
Saha Sarkar, M 178
Saha Sarkar, Maitreyee 224, 300, 932, 934, 994, 996
Saha, A 178, 888
Saha, A K 886
Saha, A. 904
Saha, A.K 982
Saha, Prosenjit 714
Saha, S. 68, 120, 122, 178, 180, 188, 200, 212, 220, 224, 230, 236, 238, 242, 262, 262, 278, 302, 920, 938, 952
Saha, Subrata 878
Saha, Sudipta 186
Sahijpal, S. 808, 830
Sahoo, A K 886
Sahoo, B. 810
Sahoo, B. B. 956
Sahoo, J.K 982
Sahoo, Nihar Ranjan 1020
Sahoo, Raghunath 754
Sahoo, S. 810
Sahota, Navneet 186
Sahu, B.B. 246
Sahu, B.B. 244
Sahu, Basudeb 214
Sahu, P K 794
Sahu, S. 252
Sailajananda Bhattacharya 5
Saini, J. 862, 908, 940, 968, 976, 986, 992
Saini, Jogender 896, 906
Saini, S.K 950
Samaddar, S.K. 27
Samanta, S. 712, 986
Sandal, Rohit 376, 526, 532
Sandhu, Kirandeep 410
Saneesh, N 108, 950, 984
Saneesh, S. 576
Sangeeta, 408
Santanu, Pal 532
Santhosh, K.P. 124, 152, 194, 250, 394, 396, 520
Santos, C 886, 886
Santra, S. 506, 536, 580, 582, 590, 592
Saran, P.K 460
Saraswat , Kapil 970
Sarfaraz Ali, Shaikh 336
Sarin, P. 870
Sarkar, Amal (For the STAR collaboration) 762
Sarkar, P.K 460, 922
Sarkar, S. 692, 700
Sarkar, Soumya 732
Sarkar, Sourav 734
Sarkar, Sreemoyee 736
Sarkar, Sukhendusekhar 224, 300
Sarkisyan, Edward K.G. 754
Satheesh, B 348, 382, 432
Sathik, N.P.M. 352, 354
Satyanarayana, B. 912
Sawant, Siddhesh 642
Sawhney, Gudveen 82, 402
Saxena, A 382, 434, 454, 494, 498, 524, 526, 536, 550, 568, 872, 886
Saxena, A. 456
Saxena, G. 60, 154
Saxena, Mansi 110
Scheck, M. 90
Scheidenberger, C. 174
Schwengner, R. 370
Sehgal, R. 868, 964
Sehgal, S T 990
Seikh, I. 904
Selvakumar, K 224
Selvakumar, K. 290
Selvam, V 74
Sen , Supriti 932
Sen, S 958
Seshavatharam, U.V.S 282
Seth, Susnata 816
Sethi, J 68, 120, 122, 178, 180, 188, 212, 220, 224, 230, 236, 238, 242, 262, 278, 302, 938, 952
Sethi, Jasmine 186
Setoodehnia, K 934
Sett, P 718, 720
Shah, Harsh R. 632
Shah, Manan 624, 626
Shaikh, Md. Moin 358
Shakeel, A 742
Shamlath, A 532
Shanmugam, G 148
Sharaswat, Kapil 812
Sharma , Manoj K. 450
Sharma , Vijay R. 480
Sharma, A.K. 910
Sharma, Ajay Kumar 172
Sharma, Arun 422
Sharma, Bhanu 744
Sharma, Chetan 94, 96
Sharma, H P 284
Sharma, H.P. 186
Sharma, J.K 134, 136
Sharma, Knishka 438
Sharma, M. K. 484
Sharma, Mahesh K. 350, 458
Sharma, Manoj K. 82, 350, 410, 412, 414, 416, 438, 440, 448, 452, 458, 560, 586
Sharma, Neetika 636, 638
Sharma, Neha 76, 160, 1006
Sharma, P 526
Sharma, Priya 434, 558
Sharma, R. 576
Sharma, S. 234
Sharma, S. K. 512
Sharma, Surekha 170
Sharma, Sushil K. 590
Sharma, V.R. 110
Sharma, Vijay R. 450, 452, 484, 560, 586
Sharma, Vijay. R. 294
Sharma, Vivek 812, 998
Shastrakar, R S 868
Shedam, V M 868
Sheikh, J. A 78
Sheikh, J. A. 86, 88, 126, 216
Shikma Bressler 33
Shilpashree, S.P. 822
Shin, S.G. 370
Shinde, R.R. 912
Shivshankar, B.S. 368
Shreesha Rao , D.S. 174
Shreesha Rao, D. S. 192
Shrivastava, A 530
Shrivastava, A. 116, 200, 212, 358, 506, 518, 578, 580, 864, 902, 988
Shubhchintak 1038
Shubhchintak, 490, 556
Shukla, A. 146
Shukla, P 718, 720
Shukla, P. 710, 722
Shukla, Prashant 776
Shukla, Praveen Kumar 766
Siddiqui, Waseem 956
Siglitto, A.J. 390
Sihotra, S. 232, 236, 240, 292, 296
Sikdar, A. K. 392, 848, 876, 878
Singaraju, R. 862
Singaraju, R. N. 906, 908, 976
Singaraju, Ramanarayana 896
Singh , D. P. 450
Singh , Pushpendra P. 450
Singh, A. K. 210, 290
Singh, Amandeep 186
Singh, Amrit 464
Singh, Arvind 852, 854
Singh, Awadh 958
Singh, B. K. 740
Singh, B. P. 450, 480, 484, 560, 586
Singh, B.K. 836
Singh, B.P 348, 432
Singh, B.P. 452
Singh, BirBikram 380, 448
Singh, Chandan 954
Singh, D 528
Singh, D. 60, 68, 154, 352, 354
Singh, D. P. 452
Singh, Devendra P. 480, 484, 560, 586
Singh, Dhanvir 96
Singh, Dharmendra 468
Singh, G 692
Singh, G. 700
Singh, Gagandeep 556
Singh, Gulzar 376, 434
Singh, H 526
Singh, Hardev 376
Singh, Harleen 860
Singh, K. 236, 240, 292, 296
Singh, K. P. 536
Singh, Lakhwinder 970
Singh, M. 270, 272, 276, 280
Singh, M.K. 684, 686
Singh, Minita 398, 400
Singh, Monika 828
Singh, N. 236, 240
Singh, N. L. 590
Singh, N. L.. 582
Singh, P 224
Singh, P. 220, 238, 242, 952
Singh, Pardeep 100, 828
Singh, Purnima 230, 278, 938
Singh, Pushpendra P. 452, 484, 560, 586
Singh, R P 178, 284
Singh, R. P. 352, 354, 376, 452, 528
Singh, R.P 68
Singh, R.P. 220, 238, 928, 946
Singh, S. K. 288
Singh, S. S. 784
Singh, S.G. 958
Singh, S.K. 244
Singh, Sarabjeet 860
Singh, Shailesh K. 114, 826
Singh, Shailesh. K. 246
Singh, Sukhjeet 132, 134, 136
Singh, Suram 94, 96
Singh, Tajinder 464
Singh, V 526, 718
Singh, V. 116, 232, 236, 240, 292, 296, 684, 686, 864
Singh, Varinderjit 434, 532, 536
Singh, Venktesh 812, 820, 838, 970, 998
Singh, Y. 272, 276, 280
Singhal, Vikas 948, 956
Sinha, A. K. 266, 268, 462
Sinha, T. 880
Siwal, Davinder 434, 892
Slathia, Barun 130
Sletten, G. 210
Sodaye, S. 508, 510, 512
Soni, N. R. 672
Sood, P. C. 70
Sood, P.C. 102
Sreevidya, P.V. 522
Srivastava, Brijesh Kumar 774
Srivastava, P. C. 72, 230, 242
Srivastava, V 530, 982
Srivastava, V. 378
Srivastava, Vishal 594
Stech, Ed 934
Stolarz, A. 110
Subbaiah, K.V 922, 924
Subha, P. V. 250
Subinit, Roy 45
Subrahmanium, V S 812
Subrahmanyam, V. S. 970, 998
Suda, Toshimi 19
Sudarshan, K. 512
Sudhakar, S 148
Sugathan, P 35, 376, 950, 984
Sugathan, P. 108, 444, 446, 528, 576, 926, 966
Suhail, M. A. 202, 204
Sukhwani, Menka 990
Sun, Y 78
Sun, Y. 88
Suprita, Chakraborty 45
Surayanarayana, S. V. 524
Suryanarayan, S.V. 368
Suryanarayana, S. V. 568, 584
Suryanarayana, S.V 456, 872
Suryanarayana, S.V. 382, 454, 504, 550

Taghilo, Morteza 606
Tain, J L 886
Takur, Meenu 984
Tandel, S. K. 180, 188, 278
Tariq, M 702
Tariq, M. 706
Tera, F J 886
Thakare, S.V. 864
Thakkar, Kaushal 630
Thakur, Lata 802
Thakur, M. 576
Thakur, Meenu 434, 544
Thakur, S. 200, 212
Thanga, H.H 348
Thanga, H.H. 382
Thomas, R G 868
Thomas, R. G. 574, 964
Thomas, R.G. 944
Thulasi Ram, K.V. 994
Timar, J. 210
Tiwary, S S 284
Topkar, Anita 852, 854
Toshniwal, Aditi 420, 632
Tribedi, L.C. 934, 994
Triloki, Triloki 836
Tripath, R. 352
Tripathi, R. 354, 508, 510, 512
Tripathy, S K 794
Tripathy, S.K. 184
Trivedi, Hardik P. 254, 690
Trivedi, T 224
Trivedi, T. 68, 120, 122, 188, 230, 236, 238, 242, 262, 960
Tyagi, Mohit 958

Upadhyay, Alka 622, 660
Urffer, M. 958
Usmani , A. A. 298

V, Gokul 880
Vala, Sudhirsinh 872
Vanhoy, J.R. 90, 390
Varier, K M 532
Varier, K.M. 526
Varma, R. 870, 918
Varshney, A.K. 270, 272, 276, 280
Varughese, T. 434, 536, 930, 966, 972
Venkataramanan, S 984
Venkataramanan, S. 926
Venkataramaniah, K 174, 182
Venkataramaniah, K. 192, 304
Verma, Dalip Singh 474
Verma, Preeti 104, 106
Verma, S 526
Verma, S. 376
Victor Babu, A 360, 362
Vijay Sai , K. 304
Vijay Sai, K 182
Vijay Sai, K. 192
Vijaya Kumar, K.B. 31
Vijayakumar, K. B. 656, 668
Villamarin, D 886
Vinas, X. 184
Vinayak, Karan Singh 308, 334, 1012
Vind, R. P. 492, 494, 900
Vind, R.P. 500, 504, 570, 890
Vinodkumar, A M 532
Vinodkumar, A.M. 526
Vinodkumar, P C 21, 634
Virk, Navjot Kaur 308, 334
Viyogi, Y. P. 920
Viyogi, Y.P. 986

Wagner, A, 370
War, Tariq 176
Wiescher, M" 934
Wilson, A. N. 210
Wollersheim, H. J. 110
Wong, Henry, T 41
Wood, J.L. 90

Yadav , Abhishek 450
Yadav, Abhishek 452, 480, 484, 560, 586
Yadav, C 868, 874
Yadav, C. 574
Yates, S.W. 90, 390

Zafar, M 702
Zaman, M. 370
Zhu, S. 210

katoch, vikas 1010
kumar, Suneel 344

singh, Y. 270