A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

(for the PICO Collaboration), 762

-, Shruti 686

., Kushmakshi 702
., Rajni 1226

A. C., Visakh 612
A. M., Vinodkumar 612
A. Rashid, Harun 536, 654
A.T., Fathima Shirin Shana 636
A., Jhingan 612
A., Mohammad 1068
A., Shamlath 612
A., Tejaswi 612
AGARWAL, AVINASH 606
AHAMMED, ZUBZYER 1204
AHMAD, N 1008
AHMAD, TUFAIL 1008
AI, S 606
AKBAR, SHAIMA 668, 682
ANBALAGAN, G 382
ASHOK , NITHU 302
Abbas, Syed Afsar 248
Abdullahi, Tahir 372
Abhangi, Mitul 706
Abhilash , S.R. 398
Abhilash, S. R. 1062, 1070, 1186
Abhilash, S.R. 1114, 1178, 1210
Abraham, T. 294, 330
Acharya, J. 468
Acharya, J. R. 680
Acharya, Jaimin 696
Acharya, R. 290, 706
Adak, R. P. 1046
Adhikari, A. 1144
Adhikari, A. 270, 314, 320, 332, 338, 356, 1156
Adhikari, P.S. 1126
Adhikari, S 728
Adsley, P. 664
Afzal Ansari, M. 486
Agarwal, A. 294
Agarwal, Avinash 426, 652
Aggarwal, M. 282
Aggarwal, Madan M. 996, 1010, 1014
Aggarwal, Mamta 246, 284, 348, 374
Agotiya, V.K 948
Agrawal, B. K. 422
Agrawal, B.K. 816
Agrawal, H.M. 516
Agrawal, Naveen 706
Ahammed, Zubayer 960
Ahmad, C. V. 316
Ahmad, C.V 690
Ahmad, C.V. 342
Ahmad, M. Ayaz 950, 956
Ahmad, N. 976
Ahmad, Nazeer 1002
Ahmad, Shafiq 950, 956
Ahmad, Shakeb 104, 144, 168, 810
Ahmad, Shakeel 974
Ahmad, Tauseef 652
Ahmed, I. 330
Ahn, D. 414
Ahuja, R 1158, 1160
Aich, Suman 270
Alam, Jan-e 926, 930
Alam, N. 816
Alam, S. S. 320, 356, 1156, 1212
Alam, S.S. 270, 290, 332, 338, 1144
Alc\, J 642
Alemu, Lmenew 820, 858, 868
Ali, Asif 486, 628, 630
Ali, Bushra 974
Ali, Rahbar 486, 506
Ali, S. 260, 274, 278, 1100
Ali, Sabir 426, 652
Ali, Sajad 82, 114, 210, 308, 350, 802, 1156
Ali, Sajad. 78
Aliyev, F.A. 1110, 1112
Allmond , J. M. 294
Alvarez, M A G 642
Amarnadh , R.U 730
Amersdorffer, I. 23
Amit, Amit 572
Anderson, T. 716
Anil Kumar , G 1206
Anil Kumar, G 1198
Anil Kumar, G. 1130
Anjali, K. P. 140, 392
Ansari, M. Afzal 506, 628, 630
Appannababu, S 642
Arora, D. 396
Arora, Divya 398, 460, 640
Arora, H. 632, 672
Arora, Prateek 736
Arora, Sangeeta 1258
Arshiya, Sood 612
Arumugam, P. 86, 376
Asgar , A. 378
Ashaduzzaman, M. 1162
Ashok, Nithu 1232
Assie, M. 664
Assun\c{c}\~{a}o, M 642
Athar, M. Sajjad 886
Atta, Debasis 768
Attri, Anjali 996
Ayangeakaa, A. D. 298
Ayfokru , Tegegn 402
Ayyala, Sai Akhil 596, 698

B.B. , Sahu 224
B.B., Sahu 792
B.P., Jithin 1072
BARAI, CHANDAN 1204
BARDAYAN, D. W. 786
BEHERA, B.R. 1150
BHARTI, ARUN 192
BLACKMON, J. C. 786
BRUNE, C. R. 786
B, SATHEESH 430, 582
Baba, H. 414
Babra , F. S. 378, 1220
Babra , F. S. 370
Babra, F. S. 300, 306, 350, 802
Badiger, N. M. 662
Badiger, N.M. 720
Bagchi, Partha 952
Bagchi, S 414
Baker, Jalal H. 956
Bakshi, Ridham 98
Bala, I. 130, 158, 216, 240, 324, 342
Bala, Indu 316, 344
Balasubramaniam, M 508, 512, 518
Balasubramaniam, M. 444
Banerjee, A. 74, 294, 316, 342, 492, 644, 680, 690, 1178, 1180, 1186, 1194, 1196
Banerjee, Akashrup 696
Banerjee, D. 270, 290, 338, 356, 1144, 1212
Banerjee, K 712
Banerjee, P. 208, 220
Banerjee, S R 116, 712, 742
Banerjee, Tathagata 394, 422, 730
Banik, R. 78, 80, 82, 114, 260, 268, 274, 278, 304, 308, 320, 332, 1100, 1156
Banik, Sarmistha 796, 808
Bano, P. 154, 812
Bansal, N. 724
Bansal, Preeti 446
Bapat, P N 888, 890
Bar, Tanmoy 728, 1170
Baraiya, Zarana R. 754
Barik, N. 798
Barioni, A 642
Basak, Dipali 728, 1164
Basu, Anwesha 272
Basu, C 728
Basu, Chinmay 1164, 1170
Basu, D N 776
Basu, D. N. 768, 812
Basu, D.N. 760, 778
Basu, K. 1100, 1156
Basu, Sumit 1006
Basu, Taniya 728
Beaumel, D. 664
Bednarczyk, P. 304
Behera , B.R. 11
Behera, B 776
Behera, B. R. 438, 572, 644, 1160
Behera, B.R. 586, 632, 666, 670, 672, 686, 724, 748
Behera, D. 812
Behera, N. 184
Behera, S. P. 542, 1088
Behera, S.P. 514, 720, 1086
Behr, K-H. 414
Behra, Bivash Ranjan 1102
Bezbakh, A. 330
Bhaduri, Partha Pratim 1016
Bhagwat, A 530
Bhagwat, A. 68, 70
Bharti, Arun 96, 98, 180, 366
Bharud, V.D. 720
Bhat , G.H. 306
Bhat, G. H. 90
Bhat, G. H. 92, 104, 168, 184
Bhatacharya, S. S. 316
Bhatnagar, Shashank 820, 858, 868
Bhatnagar, V. 1028
Bhatt, S. 1086
Bhattachaaya, S. 114
Bhattacharjee, S. 658, 674
Bhattacharjee, S. S. 130, 216, 228
Bhattacharjee, S.S. 158, 240
Bhattacharjee, Saikat 350, 802
Bhattacharjee, T. 210, 270, 290, 320, 332, 338, 356, 1144, 1212
Bhattacharya, A. 832
Bhattacharya, C 568, 712, 728
Bhattacharya, C. 114, 260, 572, 580, 678, 1100, 1156
Bhattacharya, Rupayan 164
Bhattacharya, S 712, 742
Bhattacharya, S. 260, 274, 278, 304, 320, 332, 580, 1100
Bhattacharya, Soumik 78, 80, 82, 268, 308, 342, 1156
Bhattacharya, Srijit 116
Bhattacharya, Sutanu 318
Bhattacharyaa, Sutanu 316
Bhattacharyya, Abhijit 758, 932, 990
Bhattacharyya, R 1048, 1098
Bhattacharyya, S. 78, 80, 82, 114, 210, 260, 268, 274, 278, 304, 308, 320, 332, 342, 1100, 1156, 1180
Bhavsar , Tanvi 840, 846
Bhavsar, Nirali 830
Bhavsar, Tanvi 830, 836, 842
Bhoi, S. 198, 386
Bhoi, Swagatika 410
Bhowmik, R. K. 74, 294
Bhowmik, R.K. 318
Bhoy, Bharti 178
Bhujang, B. 266
Bhushan, Ravi 316
Bhuyan, M 510
Biju, R. K. 140, 392
Bishnoi, S. 1074
Bishnoi, Saroj 1126
Bisoi, A 728
Bisoi, A. 320, 332, 338, 356
Bisoi, Abhijit 156, 160, 210, 270, 314, 1076, 1144
Biswal, S. K. 800
Biswas , D. C. 378, 558
Biswas , Piyasi 658
Biswas , S. 378
Biswas, A. 130, 240, 276
Biswas, D. C. 266, 328, 440, 676, 684, 716
Biswas, D.C. 244, 268, 274, 580, 1188
Biswas, Nilanjan 764
Biswas, Piyasi 674, 728
Biswas, R. 572
Biswas, Rohan 492, 536, 626, 662
Biswas, S 1158
Biswas, S. 82, 114, 274, 300, 304, 306, 370, 396, 536, 1046
Blanc, A. 244
Boomadevi, N 326
Browne, F. 414
Byrtritsky, V.M. 1112
Bystritsky, V.M. 1110

C V, MIDHUN 668, 682
C V, VISHNU 1064
C.V., Midhun 636
C.V, Midhun 1134
CHATTOPADHYAY, SUBHASISH 1204
CHAUBEY, A.K. 606
CHIPPS, K. A. 786
CONNOLLY, D. S. 786
Campajola, L. 1162
Canditiis, B. De. 1162
Capua, F. Di 1162
Carpenter, M. P. 298
Centelles, M 776
Centelles, M. 154, 812
Chakrabarti, B. 832
Chakrabarti, R. 298, 354
Chakrabarti, Sandip K. 806
Chakrabarty, K. 1188
Chakraborty, A. 130, 240, 244, 268, 274
Chakraborty, K. 690
Chakraborty, Kajol 342
Chakraborty, S. 130, 208, 216, 220, 240, 260
Chakraborty, Suprita 358
Chamoli, S. K. 208, 316
Chamoli, S.K. 724
Chandra, Anuj 974
Chandra, R 148
Chandra, R. 250
Chandra, S 1098
Chattarjee, S. 274
Chatterjee, A 460, 488
Chatterjee, A. 470, 640, 666, 696
Chatterjee, Bhaswar 952
Chatterjee, R 462
Chatterjee, R. 528
Chatterjee, Rajdeep 566
Chatterjee, Rupa 998
Chatterjee, S. 78, 82, 114, 260, 268, 278, 308, 320, 332, 572, 1100, 1156
Chattopadhyay, D 442
Chattopadhyay, D. 432, 516, 538, 648, 660, 674, 720, 766, 1244
Chattopadhyay, S. 210, 1184
Chattopadhyay, Subhasis 1002, 1016, 1018, 1166, 1216
Chaturvedi, K. 250
Chaturvedi, O. S. K. 970
Chaturvedi, O.S.K. 968
Chaturvedi, P. 250
Chaturvedi, Raghav 834, 912
Chaudhari, A.T. 1188
Chaudhuri, G. 456, 458, 692
Chaudhuri, Nilanjan 1000, 1004
Chaudhuri, S. Dey 356, 1212
Chauhan, A. 1114
Chauhan, Amit 522, 546
Chauhan, Kavita 696, 700
Chauhan, Nisha 618, 620, 622
Chauhan, P. 346
Chauhan, Rakesh 656, 698, 706
Chavan, P. B. 662
Chen, J. 298
Chen, S. 414
Chetna, 634
Chhabra, Rahul 882
Chhokar, Jyoti 1030
Chiara, C. J. 298
Chopra, S. 1062, 1186
Chopra, Sahila 496, 552, 588
Choudhary , Vishal 566
Choudhary, N.K. 1188
Choudhury, A. 1100, 1156
Choudhury, D 318, 322
Choudhury, D. 80
Choudhury, R. K. 428
Choudhury, R.K. 454
Chouhan, Kavita 680
Chug, Neha 1096
Cl\'{e}ment, E. 304
Cleymans , Jean 982
Collaboration , IUAC-DU Nuclear Physics 690
Cooper, J. 1028
Cort\'es, M.L. 414
Crawford, H. L. 304
Crider, B.P. 31
Cyriac, Annu 484
Czerwinski, Eryk 41

DAVIDS, B. 786
DEY, TANAY 1204
DSilva, E Deepak 848
DSilva, E. Deepak 904
DSouza, Praveen P 848
DUTT, SUNIL 606
Dabhani, Shashank 896
Dadwal, Anshul 108
Dahiya, Harleen 844, 866, 876
Dalal, S 568
Dalal, Somnath 678
Dan , Munna 566
Dan, M. 528
Danielewicz, Pawel 600
Danu, L. S. 440, 558, 676, 684
Danu, L.S. 244
Dar, Shabir 78, 82, 1156
Das , B. 1220
Das Gupta, S. 82, 458
Das , Biswajit. 1220
Das, A. 270, 320, 356, 1144, 1184
Das, Ananya 156, 332, 338
Das, B. 1156
Das, Biswarup 1262
Das, C. 788
Das, D. 1184
Das, Dipankar 1184
Das, I. 1184
Das, L. 1184
Das, Mala 762, 764
Das, Mithun 1170
Das, P. 692, 774, 1094
Das, Parnika 1104, 1122
Das, Pradipta K. 1054
Das, Pragya 264, 266
Das, Prajnaparamita 1090
Das, S. 78, 80, 82, 114, 158, 260, 268, 278, 300, 308, 320, 332, 332, 338, 356, 1046, 1100, 1156
Das, S.K. 274
Das, Sangeeta 270, 320, 1076, 1090, 1144, 1156
Das, Swapan 828
Dasgupta, Pingal 998
Dash, Ajay Kumar 936
Dash, C. 142
Datar, V.M. 358, 664
Datar, Vivek M. 1128
Datta, J. 774
Datta, S.K. 672
De, Arkajyoti 1144
De, A 116, 742
De, A. 332, 356
De, Arkajyoti 320, 1090
De, S. 450, 514, 516, 542, 660, 720
De, Sudipan 918
Deb, N. K. 396
Deb, Nabendu K. 492, 654
Deb, Nabendu Kumar 486, 536, 1062, 1070
Deb, Suman 918
Deeksha, K. 1186
Deep, Aman 496
Deepak, Swami 708
Deo, A 322
Deo, A. Y. 182, 228, 316
Deo, A.Y. 238
Desai, D.G. 1182
Desai, Isha B. 738
Desai, V. V. 1172
Desai, V.V. 516
Deshmukh, N. 564, 658, 722
Devan, K. 1116
Devaraja, H. M. 68
Devaraja, H.M. 70
Devi, K. Rojeeta 208, 300, 316, 644
Devi, Rani 76, 166, 280
Devi, Vidya 186, 188, 190, 500
Devlani, Nayneshkumar 884, 910
Dey , P. 1220
Dey, A. 274
Dey, Aniruddha 268, 328, 1188
Dey, B. 270, 320, 1144
Dey, Balaram 116, 350, 742, 802
Dey, C.C. 270
Dey, S 1048
Dey, S.K. 270
Dhal, A 712
Dhal, A. 78, 80, 114, 1100, 1156
Dhanda Batra, Neelam 808
Dharmik, D.A. 1188
Dhibar, Monalisha 662
Dhiman, S.K. 158
Dhiman, Shashi K 222, 242, 256, 262, 288, 334
Dhiman, Shashi K. 804
Dhiman, Shashi. K 780, 782
Dhuri, S. 592
Dhuri, Sangeeta 1172
Dittakavi, P. 1060
Divakaran, Divya 1200
Dixit, B.M. 162
Donthi , R. 1220
Donthi, R. 156, 314
Doornenbal, P. 74, 414
Dubey, Anand Kumar 1216
Dubey, R. 666, 724
Dubey, Rakesh 628, 630, 696
Dubey, S. 440, 676, 684
Duggi, S. K 460, 488
Duggi, S. K. 626, 640, 646, 662, 680, 696
Duhan, Sukhvinder 710
Duhan, Sukhvinder Singh 292
Dutt, S. 74, 294, 426
Dutta, Dipanwita 958
Dutta, Saumi 758, 1224
Dwivedi, Nishchal R. 170, 252, 254

E., Prasad 612
Estrad\'e, A. 414

Fallon, P. 304
Farahani, Z. 746
Fedorov, N.A. 1110, 1112
Fortin, M. 816
Fortsch, S. V. 468
Fotina, O. V. 468
Fragiacomo, Enrico 45
France, G. De 304
Frankenfeld, Ulrich 898
Frentz, B. 716
Fukuda, N. 414

G.R., Navya 880
G., Baishali 1118
GANESAN, S 682
GIRI, R. 786
GREIFE, U. 786
GULL, M. 606
GUPTA , K K 202
GUPTA, SURBHI 192
Gadaria, A.N. 912
Gadkari, S.C 1182
Gadkari, S.C. 1050, 1074, 1126
Gala , R. 370
Gambhir, Y. K. 386
Gambhir, Y. K.""" 1060
Gambhir, Y.K. 68, 70
Ganai, R. 1084
Gandhi, A. 396, 514, 648, 1110, 1112
Gandhi, Aman 408
Gandhi, Keval 824, 906
Gandhi, R. 432, 542, 648, 716, 720
Ganesan, S 1134
Gangopadhyay, Bijan Kumar 814
Gangopadhyay, G. 210, 278, 758
Ganguly, S. 208, 220
Garai, A. 232, 1124, 1140, 1142, 1146, 1148, 1152
Garg, R. 74, 130, 216, 240, 316
Garg, Ritika 158
Garg, Swati 1238
Garg, U. 158, 298, 306, 370, 716
Gargari, S. 1186
Garia, J. S. 194
Gathibandhe, M.V. 1188
Gaur, Ankit 1138
Gautam , Sakshi 446
Gautam, Manjeet Singh 292, 710
Gautam, R. 250
Gawlik, A. 294
Gebrehanna, Eshete 858
Gehlot, J 730
Gehlot, J. 342, 492, 536, 572, 626, 662
Gehlot, Jagdish 1078
Geissel, H. 414
Gellenki, J. 690
George Joseph, Jayesh 532
Georgiadou, A. 664
Gerl, J 1160
Ghorui, S. K 198
Ghosh, Chandrasekhar 1216
Ghosh, N. K. 572
Ghosh, S. 1208
Ghosh, S. K. 1046
Ghosh, Sabyasachi 988, 992
Ghosh, Sanjay K 1048
Ghosh, Snigdha 1004
Ghosh, Somnath 940
Ghosh, T K 712
Ghosh, T. K. 396, 568
Ghosh, T.K. 580, 678
Ghosh, U. S. 130, 276
Ghosh, U.S. 240, 274
Ghugre , S. S. 378
Ghugre, S. 82, 114
Ghugre, S. S, 572
Ghugre, S. S. 78, 80, 308, 1100, 1156
Ghugre, S.S 594
Ghugre, S.S. 158, 260, 268, 274, 278, 322, 332, 342
Giardina, G. 544
Giri, Pankaj K. 536, 628, 630, 694, 1062, 1070
Godre, S.S. 906
Godre, Subodh S 618
Godre, Subodh S. 614, 620, 622, 624, 738, 750, 754
Goel, Alpana 124, 236
Golda, K. S 460, 488
Golda, K. S. 396, 506, 640, 644, 646, 696
Golda, K.S. 672
Gopkumar, G 730
Gorska, M 1160
Goswami, A. 78, 80, 82, 114, 156, 210, 260, 268, 274, 278, 306, 308, 1100, 1156
Goswami, R 322
Goswami, R. 80
Goswamy, J. 120
Goupil, J 1158
Goupil, J. 304
Goverdhan, P. 1188
Gowrishankar, R 94, 132
Gowrishankar, R. 126
Goyal, Monika 524
Goyal, S. 748
Grover, Deepika 1032
Grover, Deepika Ms. 1192
Grover, Neha 400, 1260
Grozdanov, D.N. 1110, 1112
Guillot, J. 664
Guimar\~aes, V 642
Gujar, H.G. 1188
Gull, Muntazir 426, 652
Gulminelli, F. 456
Gupta , K K 206
Gupta , Raj K. 474
Gupta , Ruchika 342
Gupta , Unnati 492, 570
Gupta, Arkabrata 270
Gupta, A. 320, 356
Gupta, Anuradha 366
Gupta, Arkabrata 332, 338, 1076, 1144
Gupta, Arti 1078
Gupta, Arun 96
Gupta, G. 232, 598, 650, 1124, 1140, 1142, 1146, 1148, 1152
Gupta, J B 186
Gupta, J. B. 100
Gupta, Krati 1202
Gupta, M. 68, 70, 386, 1060
Gupta, Pallavi 854
Gupta, R. 690
Gupta, R.K. 496
Gupta, Raj K. 416, 472, 476, 478, 552, 554
Gupta, Rajat 96
Gupta, Rashika 320
Gupta, S. 580, 1172
Gupta, S. Das 78
Gupta, S.K. 1214
Gupta, Shilpi 592, 640
Gupta, Surbhi 96, 98, 366
Gupta, Unnati 316, 342, 418, 690, 736
Gupta, Y. K. 298, 440, 676, 684, 716
Gurjar, R. K. 316
Gurjar, R.K. 344
Gurpreet, Kaur 612
Gyurjinyan, A. 716

HUSAIN , KHUSHNOOD 942
Habior, M. Kicinska 330
Hady\'{n}ska-Kl\k{e}k, K. 294
Haettner, E. 414
Hagino, K. 610, 716
Haider, H. 886
Hajara , K 560
Hajara, K 562
Hall, M. 716
Hall, O. 716
Hamada, S. 330
Hartley, D. J. 298
Hasan , Z. 364
Hasan, Mujeeb 952
Heinz, S. 68, 70
Hemalatha, M. 228, 238
Hemalin Subala, R 310
Hemdeep, 552
Hemdeep, Hemdeep 1234
Hemlatha, 660
Hemmache, F. 664
Henrich, C. 330
Hlebowicz, M. 294
Holl, M. 414
Hosamani, M. M 488
Hosamani, M. M. 572, 626, 662
Hosamani, M.M. 342, 720
Howard, K. B. 716
Hramco, C. 1110, 1112
Hu, J. 716

INDIRA, G 382
Ideguchi , E. 370
Ikram, M 218
Ikram, M. 128, 248, 794
Imran, M. 364, 794
Imran, S. 1100
Inbanathan, S S R 922, 924
Inkar, A. L. 328
Inkar, A.L. 1188
Islam, M.S. 972, 984
Itahashi, K. 414
Iwanicki, J. 294, 330
Iwasa, N. 414

JOSEPH, ANTONY 302, 1064
Jacquot, B 1158
Jacquot, B. 304
Jadhav, S. 1220
Jahangir, S. 90, 92
Jain, A.K. 236, 318, 360, 362
Jain, Arun K 412
Jain, Ashok Kumar 110
Jain, Poonam 124
Jain, S.R. 1024
Jain, Shivani 584
Jain, Sudhir R. 174, 252, 254
Jangale, R. V. 328
Jangale, R.V. 1188
Janssens, R. V. F. 298
Jash, Abhik 1058, 1240
Jasmeet, Kaur 1190
Jayahar Devadhason, D.R 258
Jeena, S.K 578
Jentschel, M. 244
Jha , T.K. 816
Jha, Kanhaiya 212, 296
Jha, V 718
Jha, V. 648, 1086, 1088
Jhingan , A. 396, 646
Jhingan, A 460, 488
Jhingan, A. 74, 294, 342, 538, 542, 644, 666, 680, 696, 724, 1180
Jhingan, Akhil 586, 640, 748, 1102, 1158, 1160, 1208
Jinghan, A 730
Jnaneshwari, G. 342
John, B. 676
John, B. V. 328, 440, 684
John, B.V. 1188
John, Bency 590
Joseph, Antony 1134
Joseph, J. 662
Josephine, Mbunwe Muncho 956
Joshi, G.C. 602
Joshi, B. N. 412, 440, 676, 684
Joshi, B.N. 268
Joshi, C. 74, 294, 660, 718, 1210
Joshi, Ila 194
Joshi, S. 542, 1024
Joy, Saju 1202
Jyothi, G. N 488
Jyoti, 714

K$\ddot{o}$ster, U. 244
K. B., Vijaya Kumar 848
K. Giri, Pankaj 486
K. K., Rajesh 662
K. S. , Golda 680
K. S., Golda 612
K. , Hajara 608
K.C, Jagadeesan 1134
K.K., Rajesh 608
K., Rajanna 1118
KHAN, M. MOHSIN 1008
KUMAR, AMIT 192
KUMAR, ASHOK 1150
KUMAR, KAMAL 606
KUMAR, MUNISH 606
KUMAR, R. 606
K, Vinod 710
Kabiraj , D. 1056
Kabiraj, D. 1062, 1070, 1114, 1178, 1186, 1210, 1218
Kailas, S. 432, 538, 592, 648, 744, 748, 766
Kaintura, S. S. 1082
Kakavand, Tayeb 746
Kalikotay, Pallavi 1004
Kalita, Kushal 536, 654, 1062, 1070
Kalra, D. 1028
Kalra, Kawalpreet 236
Kalyani, 1132
Kamath, A.K. 1188
Kamble, S.R. 1188
Kaminski, G. 330
Kanagalekar, Bhushan A. 264
Kanjilal, D. 1186
Kanungo, R 414
Kapoor, K. 724
Kapoor, Kushal 666
Karday, Monica 134
Karmakar, J. 1208
Karthika, C 508, 512
Kashyap, V K S 1098
Kashyap, Varchaswi K. S. 1058
Kasthuri, R 390
Katoch, Vikas 100, 372
Katovsky, Karel 1080
Katre, K. 344
Katre, Kaushik 324
Kaur, Amandeep 714
Kaur, D. 572, 632, 670
Kaur, D. P. 662
Kaur, Devinder Pal 438
Kaur, G. 396
Kaur, Gurjit 448
Kaur, Gurpreet 460, 610, 632, 640, 644, 646, 666, 670
Kaur, Harjeet 170, 174, 234, 252, 254
Kaur, J. 294
Kaur, Jagdeep 672
Kaur, Kamaldeep 704
Kaur, M. 120
Kaur, Mandeep 472, 474, 616, 740
Kaur, Maninder 550, 638, 672, 748
Kaur, Manjot 472, 732
Kaur, Manpreet 472, 476, 478, 550, 554
Kaur, N. 120
Kaur, Navdeep 844
Kaur, Rupinder 550, 638, 748
Kaur, S. 414
Kaur, Sarbjeet 472, 474, 550, 554, 616, 638, 732, 740
Kaur, Satvir 866
Kaushal, Pooja 416, 552
Kaushik, M. 284, 690
Kaushik, Malika 492, 598, 650
Kaushik, Reetu 372
Kavita, 644
Keerthika, B 340
Kekre, G 1206
Khachi, Anil 702
Khan, M. Mohsin 976
Khan, M.Saleem 994
Khan, Md. A. 768
Khan, Shaista 974
Khan, Shuaib Ahmad 1166
Kharab, Rajesh 292, 424, 434, 496, 524, 600, 634
Khatri, Hitender 710
Kher, Virendrasinh 824, 884, 910, 1246
Khestri, R. 156
Khosa, S K 280
Khosa, S. K. 76
Khosa, S.K. 166
Khuntia, Arvind 982
Khushnood, H. 994
Kim, Y. H. 304
Kim, Y.H. 664
Kinage, L. A. 328
Kinage, L.A. 1188
Kisieli\'{n}ski, M. 294
Kisielinski, M. 330
Kojouharov, I 1160
Kokila, C 518
Kolk, B. Van de 716
Komorowska, M. 294, 330
Kondev, F. G. 298
Kopatch, Yu.N. 1110, 1112
Korgul, A. 330
Kota, VKB 770
Kowalczyk, M. 294, 330
Krishichayan, 274
Krishnamoorthy, H. 232, 598, 650, 1124, 1140, 1142, 1146, 1148, 1152
Krishnan, Sreejith 196
Ksh., Devarani Devi 1076
Kujur, R. 542, 592, 720, 1136
Kumar , Ajay 396, 1056
Kumar , M. 396
Kumar , Neeraj 670
Kumar , Nishant 440
Kumar , R. 570
Kumar, A. 208, 274, 294, 666, 724, 1028, 1040, 1110, 1112, 1172
Kumar, Abhinav 1174
Kumar, Abhishek Mr. 1192
Kumar, Ajay 408, 450, 454, 986
Kumar, Ajit 1216
Kumar, Amit 98, 180
Kumar, Amrendra 162
Kumar, Anil 84, 102, 106, 934
Kumar, Ankit 784
Kumar, Arvind 864, 874, 876, 882
Kumar, Ashok 300, 672, 1138
Kumar, Bharat 810, 816
Kumar, D. 1114, 1212
Kumar, Deepak 522
Kumar, G. Anil 1082, 1132, 1154
Kumar, Harish 486, 506, 628, 630, 1218
Kumar, K. B. Vijaya 822
Kumar, Kamal 426
Kumar, Kuldeep 522
Kumar, M 1158, 1160
Kumar, M. 426, 632, 644, 670, 724, 1180, 1208
Kumar, Mahesh 418, 504, 540, 570
Kumar, Manish 1188
Kumar, Mohit 460, 640, 646, 680, 696, 1102, 1176
Kumar, N. 676
Kumar, Naveen 300, 316
Kumar, Neeraj 316, 342, 632, 644, 666, 680, 690, 696
Kumar, Nishant 684
Kumar, P. 212, 1040
Kumar, Pankaj 222, 262, 1186
Kumar, Pawan 138, 296, 492
Kumar, Pramod 966, 1032
Kumar, Pramod Mr. 1192
Kumar, R 318, 690
Kumar, R. 294, 330, 342, 426, 486, 506, 540, 574, 628, 630, 680, 694
Kumar, R.""" 74
Kumar, Raj 510, 584, 604, 752
Kumar, Rajeev 1066
Kumar, Rajesh 372, 864
Kumar, Rajiv 424, 524
Kumar, Rakesh 644, 696, 700
Kumar, Ratan 596
Kumar, Ravinder 424
Kumar, Rohit 548, 556, 688
Kumar, S 318
Kumar, S. 120, 208, 690, 694
Kumar, Suneel 404, 406, 420, 704
Kumar, Suresh 300, 308, 316, 342, 644, 736
Kumar, Sushil 360, 362
Kumar, V. 274
Kumar, Vikas 102, 106
Kumar, Vikesh 222, 262
Kumar, Vineet 932, 990, 1200
Kumar, Vishal 1054
Kumar, Yash 526
Kumar, Yogesh 964, 1012
Kumari, Anju 576
Kumari, Manisha 874
Kumawat, A. 346
Kumawat, A.K. 176
Kumawat, H. 660, 718, 1210
Kumawat, M. 246
Kundu, A 442
Kundu, A. 432, 516, 538, 542, 648, 660, 720, 766
Kundu, S 568, 712, 728
Kundu, S. 114, 580, 678
Kushwaha, M. 514
Kusuma, M 790

L.M., Pant 1068
LIVESAY, R. J. 786
L\, A 642
Lahiri, Joydev 760
Lakshminarayana, S. 72
Lalnuntluangi, Rebecca 1256
Lamani, U. 266
Lamere, E. 716
Larana, G. 1162
Laskar , Md. S. R. 378
Laskar , Md. S. R. 370
Laskar , Md. S. R. 1220
Laskar, Md. S. R. 306, 350, 802
Laskar, Md. Sazedur R. 300
Laskar, Md.S.R. 260
Lauritsen, T. 298
Laveen , P.V. 730
Laveen, P. V 488
Laveen, P. V. 544, 626, 646, 662
Lemasson, A 1158
Lemasson, A. 82, 304
Lenka, Smruti Smita 796
Leoni, S. 244
Li, H. J. 304
Lichtenstein\"{a}ler, R 642
Linda, Sneha B. 486, 628, 630
Lipska, K. Wrzosek 330
Liu, Q. 716
Ljungvall, J. 304
Long, A. 716
Lu, W. 716
Lyons, S. 716

M M, MUSTHAFA 668
M Shan, P.T. 594
M. M., Hosamani 612
M. P. N., Naseef 506
M.M. , Musthafa 608
M.M., Hosamani 608
M.Y., Dixit 1068
M., Shareef 612
MONDAL, MITALI 1204
MUSTHAFA, M.M 682
M\'{e}nager, L. 304
M, SIJI 668, 682
Ma, W. C. 298
Macchiavelli, A. O. 304
Madhavan, N 730, 1160
Madhavan, N. 342, 492, 536, 572, 626, 662, 720
Madhuri, K 776
Madhuri, K. 778, 812
Madhusudhana Rao, P. V. 626, 646, 662
Madhusudhana Rao, P.V. 158
Mahajan, Gulshan 804
Mahajan, R. 724
Mahajan, Ruchi 632, 644, 666, 670, 686, 1252
Mahanto, G 318
Mahanto, G. 660
Mahata, K. 440, 514, 516, 542, 580, 592, 598, 650, 664, 674, 720, 744, 1172
Mahata, Kripamay 640
Mahato, Amritraj 486, 628, 630
Maheshwari, Bhoomika 110
Maiti, M. 1114
Maiti, Moumita 522, 546, 552
Maity, Soumitra 988, 992
Maj, A. 304
Majee, D 742
Majeed , Ishfaq 574
Majeed, Ishfaq 570
Majeed, Ishfaq 504, 540
Majumdar, N. 1054
Majumder, C. 208, 216, 220
Majumder, Chandrani 316
Majumder, Gobinda 1128
Makwana, R. 464, 466
Makwana, Rajnikant 596, 602, 656, 698, 706, 1080
Mali, Provash 940
Malik, Salman Khurshid 944
Malik, Tuhin 816
Mallick, Dukhishyam 928
Mallik, S. 456, 458, 692
Mallikarjunachary, S. 1124
Mandaglio, G. 544
Mandal Samit, 736
Mandal, K. 130, 274
Mandal, S 1160
Mandal, S. 316, 342, 572, 644, 690, 1178, 1180, 1194, 1196
Mandal, S.K. 124
Manju, 462
Manjunatha, HC 200, 204, 520
Manna, S 568, 712, 728
Manna, S. 580, 678
Marchlewski, T. 294
Marimuthu, N 922, 924
Marimuthu, N Mr. 1192
Marimuthu, N. 946
Marsh, J. C. 298
Matejska-Minda, M. 294
Matharu, Jagjit Singh 188, 500
Matsumoto, S. 414
Matta, J. T. 298
Maulik, A 1048
Mazumdar, A. 232, 1124, 1140, 1142, 1146, 1148, 1152
Mazumdar, I. 376, 440, 572, 662
Md. Moin, Shaikh 612
Meena, Dalpat 1214
Meena, J K 712, 728
Meena, J. K. 568
Meena, J.K. 580, 678
Megos , Reda 118
Mehra, Rohit 1106, 1108
Mehrotra, Indira 122
Mehrotra, Madhulika 122
Mehta, M. 464, 466
Mehta, Mayur 596, 656, 698, 706
Mehta, Shaifali 898
Mendiratta, V. 1154
Menpara, Chandni 596
Meyer, A. 664
Michelagnoli, C. 304
Minda, M. Matejska 330
Mirgule, E. T. 542, 592, 1136, 1172
Mirgule, E.T. 514, 516, 718, 720
Mishra , Vivek 1056
Mishra, Atul 894
Mishra, D. K. 960, 1088
Mishra, D.K. 1086
Mishra, G. 450, 454, 1174
Mishra, M. 962
Mishra, N. K. 1136
Mishra, R.N. 798
Mishra, S. 788
Mishra, S. N. 370
Mishra, S.P. 894
Mishra, V. 74, 294
Mitra, A K 728
Mitra, A. 450, 454
Mitra, Ajay Kr 1164
Mitra, Mausumi Sengupta 1168
Mitra, Pratip 1050
Mittal, H. M. 134
Mittal, H.M. 108, 136, 150, 152, 190, 214
Mittal, K.K. 894
Modhgil, Deepshikha 420
Modi, Swati 86
Mohammed Aslam, P 594
Mohanto, G. 514, 516, 542, 648, 720
Mohanty, B 1098
Mohanty, Bedangadas 1058
Moharana, P. K. 142
Moharana, P.K. 172
Mohit Kumar, 488
Mohit, Kumar 612
Mohsina, Shabnam 490
Momiyama, S. 414
Mondal, A. 1156
Mondal, A. K. 130
Mondal, A.K. 240, 244, 268, 274
Mondal, Ashok Kr 728, 1164
Mondal, C. 422
Mondal, D 712
Mondal, D. 78, 82
Mondal, Debasish 116, 742, 1228
Mondal, K. 240, 268, 1156
Monga, Saniya 170, 174, 234, 254
Monteiro, A P 848, 888, 890
Monteiro, A. P. 850, 852, 900, 902, 908
Monteiro, A.P 878, 880, 892, 904
Morcelle, V""" 642
Morel, V. 304
Morker, Mitul R. 624, 750
Muenzenberg, G. 68, 70
Muhammed Rafic, K.M 326, 352
Muhila Suba Janani, A 326, 352
Mukherjee , G. 378
Mukherjee , A. 658
Mukherjee, A. 674
Mukherjee, Anjali 350, 802
Mukherjee, Avijit 358
Mukherjee, B. 130, 240, 274, 276
Mukherjee, G 568, 712
Mukherjee, G. 78, 80, 82, 114, 130, 210, 240, 260, 268, 274, 278, 308, 332, 336, 342, 580, 678, 1100, 1156, 1180
Mukherjee, S 596
Mukherjee, S. 464, 466, 468, 656, 706, 1080, 1110, 1112
Mukherjee, S. K. 698
Mukhopadhyay, Amitabha 938, 940
Mukhopadhyay, P 1156
Mukhopadhyay, P. 1100
Mukhopadhyay, S 116, 568, 712, 742
Mukhopadhyay, S. 31, 78, 82, 244, 268, 274, 298, 328, 354, 440, 676, 678, 684, 1054, 1180, 1188
Mukhopadhyay, Somnath 760
Mulmule, D. 1086, 1088
Mulmule, Dhruv 1168
Muralithar, S 318
Muralithar, S. 130, 158, 216, 228, 240, 264, 316, 342, 344, 486, 506, 540, 574, 628, 630
Muralithar`, S. 570
Murray, I. 414
Mushtafa, M.M 1134
Musthafa, M.M 560, 562, 594
Musthafa, M.M. 636
Mutti, P. 244
M{\"u}nzenberg, G. 1060

N. Patil, Prashant 720
N. S., Vipin Naik 848
N., Saneesh 612, 680
NAIR, SYAMA G 668, 682
N, Vidyalakshmi 878
Nag , Somnath 272
Nag, S 318
Nag, S. 156
Nag, Somnath 210
Nag, T. N 442
Nag, T. N. 660, 766
Nag, T.N. 432, 648
Naga Jyothi, G 730
Naga Jyothi, G. 626, 646, 662
Naidu , B. S. 1220
Naidu, B. S. 156
Naidu, B.S. 314
Naik N S, Vipin 900, 902, 904, 908
Naik, H. 464, 466, 656, 706
Naik, I. 142
Naik, K. C. 312
Naik, Z. 184, 198, 226
Naimuddin, Md 1138
Nair, J.P 594
Najmunnisa, T 594
Nakamura, T. 414
Nanal, V. 156, 232, 314, 598, 650, 664, 1124, 1140, 1142, 1146, 1148, 1152, 1208
Nanda, H. 788
Nandan, Hemwati 856
Nandi, Basanta Kumar 1006
Nandi, J. 1094
Nandi, Joydip 1104, 1122
Nandi, N. 1046
Nandi, S 568
Nandi, S. 78, 82, 114, 130, 240, 260, 268, 274, 308, 320, 332, 336, 678, 1100, 1156, 1180
Nandi, Tapan 526
Nandy, Ekata 1016, 1018
Nandy, M. 320
Nandy, Maitreyee 388
Nandy, S. 278
Napiorkowski, P. J. 74, 294
Napiorkowski, P.J. 330
Narang, S. 632, 670
Nasirov, A. K. 544
Naskar, Kousik 958
Nath, S 730
Nath, S. 342, 394, 536, 572, 626, 662
Nath, Subir 492, 1078
Nautiyal, V.K. 148
Naveya, G. 112
Navin, A 1158
Navin, A. 82, 304
Navita, 602
Nayak , B. K. 396
Nayak., B. K. 428
Nayak, B. K. 408, 542, 558, 626, 646, 660, 766, 1088, 1172
Nayak, B.K 716
Nayak, B.K. 432, 450, 454, 464, 466, 516, 538, 648, 718, 720, 724, 1086, 1136
Nayek, P. 826
Naz, Tabassum 104, 168
Neelam, 158, 300, 308, 316, 644
Neema, S 1202
Negash, Hluf 868
Negi, D 318
Negi, D. 346
Negi, Vinod Singh 1216
Netrakanti, P. K. 1088
Netrakanti, P.K. 1086
Nilima, I 948
Niyti, 496
Noor, S. 680
Noor, Shoaib 696

O'Malley, P. D. 716
OSWAL , MUMTAZ 1150
Ojha, S. 1114, 1178, 1186
Ojha, Sunil 1076
Oleszczuk, F. 294
Ong, H.J. 414
Ostdiek, K. 716
Otuka, Naohiko 384

P DSouza, Praveen 878, 880, 892
P. DSouza, Praveen 850, 902, 904, 908
P. C. , Vinodkumar 846
P. C., Vinodkumar 870
P. V., Laveen 612
P. , Sugathan 680
P.DSouza, Praveen 852
P.T. , Muhammed shan 608
PANERU, S. N. 786
P\'{e}rez-Vidal, R. M. 304
P, Mohanakrishnan 384
Pai, H. 82, 114, 260, 278, 1100, 1156
Pai, Haridas 350, 728, 802
Pal, A. 542
Pal, A 442
Pal, A. 432, 516, 538, 648, 660, 720, 766
Pal, S 712, 742
Pal, S. 78, 82, 598, 650, 662, 832, 1146, 1148, 1208
Pal, Sanjoy 350, 802
Pal, Santanu 394, 422, 666, 686, 700, 748
Pal, Surajit 116
Pal, U. K. 660
Palacz, M. 294, 330
Palit , R. 378
Palit , R. 370, 1220
Palit, R 318
Palit, R. 90, 92, 156, 158, 184, 210, 260, 266, 300, 304, 306, 314, 316, 342, 558, 1180, 1208
Palit, Rudrojyoti 350, 802
Palshetkar, C. 306
Palshetkar, C. S. 370, 598
Palshetkar, C.S. 650, 1220
Panchal, Neha 1128
Pancholi, S.C. 318
Panda, P.K. 798
Panda, R. N. 312
Pandey, A. 1040
Pandey, Akash Mr. 1192
Pandey, Anand 316
Pandey, Bhawna 516, 602
Pandey, J. 648
Pandey, Jyoti 516, 602
Pandey, R 568, 712, 728
Pandey, R. 580, 678
Pandey, S. 986
Pandit, D 712
Pandit, D. 78, 82
Pandit, Deepak 116, 742
Pandit, Rakesh K. 76
Pandit, S. 650
Pandit, S. K. 592, 598, 1172
Pandit, S.K. 674
Pandya, Bhoomika 838
Pandya, J.N. 834, 906, 912
Panikkath, Priyada 384
Panja, Jonaki 728, 1164
Panotopoulos, Grigorios 810
Pant, L. M. 1066, 1088, 1168
Pant, L.M. 1086
Panwar, S 1198, 1206
Panwar, S. 1082, 1154
Parakar, V. V. 598
Parashari, Siddharth 464, 466, 596, 628, 630, 698
Pareek, P. 978
Parihari, A. 396, 514, 516, 536, 572, 626, 660, 662
Parihari, Anamika 1076
Parkar, V. V. 592, 660, 1172
Parkar, V.V. 318, 650, 664, 718
Parmar, Arpit 896
Parmar, Sonia 1010, 1014
Parmar, Vishal 584
Pasayat, S. 812
Paschalis, S. 414
Pasi, V. 266
Patale, P. 542, 592, 1172
Patel, A. 228, 238, 660
Patel, Jignasha H. 614
Patel, S. M. 662
Patel, Smruti 870
Patel, Tarun 1066, 1126
Patel, Vikas 824
Pathak, Deepika 170
Pathak, R. 946
Pathak, R.J. 894
Pathak, S 1122
Pathak, S. 774
Patial, M. 86
Patil, P. 648
Patil, P. N 488
Patil, P. N. 542, 626, 662
Patil, Prashant N. 640
Patra , S. K. 198
Patra, Binoy Krishna 952, 954
Patra, P. 1208
Patra, S. K. 286, 312, 810
Patra, S.K. 476, 478, 816
Pattnaik, B 1098
Pattnaik, S P 776
Pattnaik, S. P. 812
Pattnaik, S.K. 154
Pattnaik, S.P. 778
Paul, D 568
Paul, D. 114, 678
Paul, S 742
Paul, Sabyasachi 388
Peters, E.E. 31
Petrache, C. 298
Philominraj, S.I.A. 112
Pi\k{a}tek, W. 294
Piatek, W. 330
Piersa, M. 330
Pietri, S 1160
Pillay, R. G. 598, 1152
Pillay, R.G. 232, 650, 1124, 1140, 1142, 1146, 1148
Pires, K C C 642
Pooja, 86
Pose, M.S. 1124
Pr\'{o}chniak, L. 294
Prabhakar, Shefali 846
Pragati, 228, 316
Praharaj, C. R. 198, 226
Prajapat, R. 1114
Prajapat, Rinku 522
Prajapati, G. K. 440, 676, 684
Prajapati, P.K. 1110, 1112
Prajapati, R. K. 946
Prajapati, S. 74, 426
Pramanik, D. 156, 314, 320, 332, 338, 356
Pramanik, Dibyadyut 270
Pramanik, Dibyadyuti 1144
Prasad , R. 570, 574
Prasad, E 488, 730
Prasad, E. 544, 1250
Prasad, N.K. 1188
Prasad, R. 418, 492, 540, 690
Prasad, S. K. 1046
Prasad, Sidharth Kumar 1216
Prathapan, K. 140, 392
Pratim Bhaduri, Partha 1002
Praveen, M Jodidar 94, 132
Preethi Rajan , M. K. 1236
Premarashna, P. 298
Premi, Gulshan 500
Prochazka, A. 414
Prochniak, L. 330
Providencia, C. 816
Pruneau, Claude 1006
Pujahari, Prabhat 1006
Pujari, P. K 442
Pujari, P.K. 290
Pullanhiotan, Sugathan 640
Punchithaya K, Sripathi 368
Puri, R. K. 556, 688
Puri, Rajeev K. 446, 548

Quddus, Abdul 286, 810

R. Dubey, R. 680
R.R., Swain 224, 792
R., Kumar 1190
RIZVI, I.A. 606
RUIZ, C. 786
R, Sharma 1186
Rafik, Moh 1138
Ragnarsson, I. 272
Raha, S 1048
Raha, S. 1046
Rahaman, Mahfuzur 926
Rahaman, R. 156
Rahaman, Usuf 128, 218, 248
Rai, A. 1208
Rai, A.K. 834, 906, 912
Rai, Ajay Kumar 824, 860, 896, 910
Rai, Ajaykumar 884
Rai, N. K. 396, 536, 1056
Rai, N.K. 1110, 1112
Rai, S. 130, 220, 228, 240, 274, 276
Raina, P. K. 138, 212, 492, 970
Raina, P.K. 148, 162, 250, 296, 968
Raj, Juhi 1026
Raja, S. W. 356
Rajasekaran, T.R 326
Rajasekaran, T.R. 352
Rajbanshi, S 318
Rajbanshi, S. 82, 114, 210, 260, 278, 306, 1100
Rajbanshi, Subhendu 314, 350
Rajesh, K.K 560, 562, 594
Rajeswari, N S 390
Rajeswari, N. S. 340
Raju, M.K 318
Ramachandran, G 790, 872
Ramachandran, G. 772
Ramachandran, K 442
Ramachandran, K. 580, 592, 598, 648, 650, 660, 674, 766, 1172
Ramalingam, 204
Ramalingam, HB 520
Rana, Shilpa 452
Rana, T K 712, 728
Rana, T. K. 568
Rana, T.K. 580, 678
Ranga, V 1198, 1206
Ranga, V. 1082, 1154
Rani, A. 572
Rani, Anjali 342, 492, 644, 680, 690, 696
Rani, K. 670, 724
Rani, Kavita 586, 632, 680, 696, 1186
Rani, Neha 424
Ranjan, Akhilesh 856
Rao, Pushpa M. 1094, 1104
Rao, V. 1086
Rasool, Mir Hashim 950, 956
Ratan, Ratan 680
Rath , P. K. 138
Rath, P. K. 212, 1060, 1162
Rath, P.K. 148, 162, 250
Rath, Shubhalaxmi 954
Rath, Shyama 1178
Rathar, Asloob A. 364
Rathaud, D. P. 860, 1254
Rather, Ishfaq A. 794
Rather, J. 120
Rathi, S. 744
Ratna Raju, M. 626, 646, 662
Rattan, Hitesh 1090
Raut , R. 378
Raut, R 114, 322
Raut, R. 29, 78, 80, 82, 210, 260, 268, 274, 278, 308, 332, 572, 1100, 1156
Rawat, Manish 566
Rawat, S. 1130, 1132
Ray, A. 470, 774, 1094
Ray, Nirmal Kumar 1066
Ray, P. 78, 82, 114, 1100, 1118, 1156
Ray, Prithwijita 210, 260, 278
Ray, S. 156, 314
Ray, Sudatta 1090
Rejmund, M 1158
Rejmund, M. 82, 304
Reshi, Bilal Ahmad 1120
Reza, A. 1124, 1140, 1142, 1146, 1152
Reza, Ashif 1104
Rhine Kumar, A. K. 376
Rizvi, I. A. 74, 294, 652
Rizvi, I.A. 426
Robledo, L.M. 154
Rodr\, R 642
Rojeeta Devi, K. 342
Ropert, J. 304
Rout, P. C. 542, 592, 1136, 1172
Rout, P.C. 432, 514, 516, 648, 718, 720
Routray, T .R. 778
Routray, T R 776
Routray, T. R. 812
Routray, T.R. 154
Roy, A 712
Roy, A. 572
Roy, Abhijit 806
Roy, B. J. 492, 536, 766
Roy, B.J. 432, 516, 648, 718, 906
Roy, P 712, 728
Roy, P. 228, 972
Roy, Poulomi 238
Roy, Pradip 1000
Roy, Pratap 568, 580, 678, 1180
Roy, S. 1046
Roy, Subinit 350, 358, 658, 674, 722, 802
Roy, Sujan Kumar 760
Roy, Tushar 1168
Rudra N., Sahoo 612
Ruskov, I.N. 1110, 1112

S. K., Duggi 612
S. P., Manoj 368
S. R., Abhilash 1056
S.K., Patra 224, 792
S.R., Abhilash 1218
S., Ganesan 636
S., Khole 1068
SANTRA , S. 1150
SELVARAJ, S 480
SENTHIL KANNAN, M T 480
SINGH, DHANVIR 192
SINGH, K.P. 1150
SINGH, M 202
SINGH, OMVEER 1008
SINGH, P.P. 942
SINGH, SHASHANK 1150
SINGH, SURAM 192
SINGH, Y 202
SUBRAMANIAN, S 480
S\"{o}derstr\""""{o}m, P. A. 74
S, GANESAN 668
Sabharwal, T.P. 1188
Sadhukhan, J. 422
Sadhukhan, Jhilam 490, 644, 700
Safoora, V 482
Saha Sarkar, M. 270, 1144
Saha Sarkar, M. 210, 314, 320, 332, 338, 1076, 1090
Saha , S. 378
Saha, A 1230
Saha, A K 712, 728
Saha, A. 270, 320, 332, 338, 356, 1144, 1156
Saha, A. K. 568
Saha, A.K. 678
Saha, Kinkar 988, 990, 992
Saha, R M 712
Saha, R.M. 678
Saha, S 1160
Saha, S. 156, 210, 300, 306, 314
Saha, Shaibal 1054
Saha, Uttiyoarnab 1116
Sahoo, Baidyanath 1006
Sahoo, H.S. 798
Sahoo, J K 712, 728
Sahoo, J. K. 568
Sahoo, J.K. 678
Sahoo, P. 978
Sahoo, R. 978
Sahoo, R. N. 690
Sahoo, Raghunath 918, 982
Sahoo, Rudra N. 492, 536
Sahoo, S. 826
Sahoo, Subhrajit 1122
Sahoo, Sunita 764
Sahu, B. 386, 410
Sahu, B. B. 142, 226
Sahu, B. K. 1208
Sahu, B.B. 172
Sahu, R 770
Saikh, Md. Moin 492
Saini, Jogender 1216
Saini, Priya 406
Samanta, S. 78, 80, 82, 114, 158, 260, 268, 274, 278, 300, 308, 320, 332, 1100, 1156
Samorajczyk, J. 294
Sandal, Rohit 672
Sandhu, B . S 638
Sandya Devi, P 488
Sandya Devi, P. 626, 646, 662
Saneesh, N 460, 488, 1158, 1160
Saneesh, N. 396, 398, 632, 640, 644, 646, 666, 670, 696, 724, 1176
Saneesh, Nedumbally 1102
Santanu Pal, 488
Santhi Sheela, Y. 706
Santhosh, K. P. 61, 140, 196, 392, 482, 484, 532
Santhosh, K.P. 1236
Santhosh, T. 592, 648
Santos , O C B 642
Santra, A K 1170
Santra, Rajkumar 350, 358, 802
Santra, S 442
Santra, S. 432, 516, 538, 542, 648, 660, 674, 720, 766, 1136
Sapkota, Y. 1144
Sapkota, Y. 160, 270, 320, 332, 338, 356
Saraswat, Kapil 966, 980, 1032
Sarin, Pradeep 958
Sarkar, S. 270
Sarkar, D. 516
Sarkar, Gayatri 552
Sarkar, M. Saha 356
Sarkar, P. S. 1066, 1074
Sarkar, P.S. 1126
Sarkar, Rajen 164
Sarkar, Ritabrata 806
Sarkar, S. 156, 212, 314, 320, 332, 338, 356, 1054, 1076, 1144
Sarkar, Shahariar 138, 296
Sarkar, Soumya 938
Sarkar, Sourav 1000, 1004
Sarma, M.K. 690
Saroj, A. L. Dr. 1192
Sarwar, Golam 930
Sastri, O.S.K.S 1072
Savita, 576
Sawant, Y. 428, 766
Sawant, Y.S. 718
Sawhney, Gudveen 714
Saxena, A. 428, 450, 454, 538, 666, 724, 748, 1074, 1172
Saxena, Alok 516
Saxena, Archana 88, 102, 106
Saxena, G. 246, 282, 284
Saxena, Gaurav 348
Saxena, M. 74, 294, 330
Saxena, Rishi Kant 934
Scarduelli, V 642
Schadmand, Susan 25
Schaffner, H 1160
Scheidenberger, C. 414
Schmidt, C. J. 1084
Schmidt, Hans Rudolf 898
Schmitt, C 1158
Schmitt, C. 304
Schmitt, Christelle 640
Schrock, P. 414
Sehgal, P. 1082
Sehgal, Raman 1168
Sehgal, S. T. 1168
Seiferle, B. 23
Selvakumar, K. 156
Selvam, V 258, 310
Sen, A 568, 712, 728
Sen, A. 580, 678
Sen, S 1170, 1182
Sensharma, N. 716
Sereville, N.De 664
Seshavatharam, U.V.S 72
Seth, Susnata 762, 764
Sethi, J. 156, 210, 314, 378
Sethy, P. K. 1012
Seymour, C. 716
Shah, Manan 830, 836, 838, 840, 842
Shah, Zalak 1242
Shahina, Shahina 716
Shaik, I. 1156
Shaikh, J. A. 306
Shaikh, M 568
Shaikh, Md. M. 626
Shaikh, Md. Moin 662, 1076
Shaikh, Md.Moin 730
Shamlath , A. 1250
Shamlath, A 488
Shamlath, A. 626, 646, 662
Shanbagh, Anil 594
Shareef, M 488, 730
Shareef, M. 626, 646, 662
Sharma , A. 396
Sharma , Ishita 604
Sharma , Shivali 280
Sharma , Vijay R. 574
Sharma, A. 130, 158, 240, 308, 316, 324, 1110, 1112
Sharma, Aman 408
Sharma, Anjali 1010
Sharma, Anuj 804
Sharma, Arzoo 492
Sharma, Chetan 724
Sharma, H. P. 216, 316
Sharma, H.P. 208, 220, 724
Sharma, Himanshu 494, 982
Sharma, Honey 136, 150, 152
Sharma, Kanishka 400
Sharma, Manoj K. 400, 448, 474, 492, 584, 604, 616, 740, 752
Sharma, Manoj K. Sharma 714
Sharma, Manoj Kumar 418, 540, 570, 574
Sharma, Neha 214, 448
Sharma, Priya 666
Sharma, S. 228, 332, 338, 356
Sharma, S. C. 698
Sharma, S.C. 464, 466
Sharma, Satendra 372
Sharma, Sathi 270, 320, 1076, 1090, 1144
Sharma, Shivali 166
Sharma, Sushil 43
Sharma, Vijay R. 418, 504, 540, 570, 694
Shastry, Vanamali C. 822
Sheikh, J. A. 90, 92, 184
Sheikh, S. A 104, 168
Sheta, Rina B. 624, 750
Shetty, Nidhi 596, 706
Shilpashree, S. P. 772
Shilpashree, SP 790
Shimizu, N. 370
Shimizu, Y. 414
Shivani, 1092
Shorto, J M B 642
Shrivastava, A. 232, 542, 580, 592, 598, 650, 664, 674, 1146, 1148, 1152, 1172
Shrivastava, Aradhana 640
Shruti , Narang 612
Shuaib, Mohd 540
Shuaib, Mohd. 418, 504, 570
Shuaib, `Mohd. 574
Shubhchintak, 462, 528
Shukla, A. 146, 436, 502
Shukla, Amritanshu 534
Shukla, Brijesh 250
Shukla, Prashant 932, 966, 980, 990, 1032, 1200
Shukla, Praveen Prakash 994
Siddiqui, Tasleem Ahmad 144
Sihotra, S. 120
Sikdar, A. K. 470, 774, 1094, 1122
Sikder, S.S 1202
Silarski, Michal 21
Silva, U U 642
Simpson, G. 244
Singh , P. 378
Singh , B. P. 570
Singh , L. P. 1220
Singh , N.L. 464
Singh , P. 156
Singh, A. K. 210, 272
Singh, A.K 1182
Singh, Ajeet 436, 534
Singh, Amandeep 472, 732
Singh, Arpit 968, 970, 986
Singh, Awadh K. 1132
Singh, B. K. 970, 986
Singh, B. P. 418, 492, 574
Singh, B.K. 968
Singh, B.P. 540, 690
Singh, Balraj 360, 362
Singh, BirBikram 472, 474, 476, 478, 550, 554, 616, 638, 726, 732, 740
Singh, Captain R. 962
Singh, D. 486, 506, 628, 630
Singh, D. P. 690
Singh, Devendra P. 418, 504, 540, 570, 574
Singh, G. 528
Singh, Gulzar 672
Singh, H 680
Singh, H. 724
Singh, Hardev 666, 672, 696, 700
Singh, Harleen 1106, 1108
Singh, Harpreet 876
Singh, Himanshu Kumar 264
Singh, Jagbir 996
Singh, Jagjit 462
Singh, K Y 934
Singh, K.P. 672, 724, 748
Singh, Kundan 1096
Singh, M 206
Singh, M. K. 946, 1036, 1038, 1040, 1040, 1042, 1052
Singh, Manoj Kumar / Mr 1022, 1044
Singh, Monika 600
Singh, N L 596
Singh, N. 120
Singh, N. L. 656, 698, 1080
Singh, N.L. 466, 706, 718, 1110, 1112, 1210
Singh, Neelam 690
Singh, Omveer 1002
Singh, P. 300, 306
Singh, P. P. 690
Singh, Papinder 308
Singh, Pardeep 424, 600, 634
Singh, Pradeep 524
Singh, Pushpendra P. 138, 418, 492, 504, 540, 570, 574, 598, 650
Singh, R. P. 130, 216, 228, 264, 316, 486, 506, 570, 574, 628, 630, 690
Singh, R.K. 718
Singh, R.P. 158, 240, 318, 342, 344, 540, 672
Singh, Rajpal 496
Singh, Ratan K. 464, 466
Singh, Ratan Kumar 656
Singh, Ratankumar 698, 706
Singh, S. Somoendro 1012
Singh, Sukhjeet 360, 362
Singh, Suram 96, 98, 180, 366
Singh, Sushant K. 930
Singh, V. 120, 946, 1036, 1038, 1040, 1042, 1052
Singh, Varinderjit 550, 638, 672, 748
Singh, Venktesh 922, 924, 966, 980, 1032
Singh, Venktesh / Dr 1022, 1044
Singh, Venktesh Dr. 1192
Singh, Vinay 768
Singh, Vivek Kumar 960
Singh, Y 206
Singh, Yash Kaur 148
Sinha, A. K. 572, 662, 1100
Sinha, A.K. 322
Sinha, T. 972, 1184
Siwal, Davinder 748, 1096, 1102
Sk, Wasim Raja 290
Skoy, V.R. 1110, 1112
Skulski, M. 716
Skurzok, Magdalena 862
Slathia, Barun 230
Smit, F. D. 468
Smith, M. 716
Sodaye, S 442
Soldner, T. 244
Soni , N.R. 912
Soni, B. 1080
Soni, B. K. 656
Soni, Bhargav K. 466
Soni, N.R. 834, 906
Sood, A. 690
Sood, Arshiya 492
Sood, P C 94, 132
Sood, P.C. 126
Sood, Samiksha 548
Sowmya, N 200
Spitaels, C 1158
Srebrnny, J. 294
Srebrny, J. 330
Sridhar, KN 204, 520
Srinivasa Pradeep, A 118, 402
Srinivasan, B. 516
Srivastava, Dinesh Kumar 998
Srivastava, P. C. 228
Srivastava, P. K. 970, 986
Srivastava, P.K. 968
Srivastava, Praveen C. 84, 88, 102, 106
Srivastava, V. 662
Srivastava, Vishal 564, 722, 730
Srivasthava, V. 626
Srivastva, A.K. 894
Srivastva, Praveen C. 178
Stefan, I. 304, 664
Stephen, A. 112
Steppenbeck, D. 414
Steyn, G. F. 468
Stolarz, A. 294, 330
Stuttge, Louise 640
Subhash, P.V. 602, 706
Subhendu, Rajbanshi 802
Subrahmanyam, V. S. 1036, 1038, 1042, 1052
Sucheta, Sucheta 556
Sudarshan, K 442
Sugathan , P. 396
Sugathan, P 460, 488, 730, 1158, 1160
Sugathan, P. 538, 610, 644, 646, 666, 696, 724, 748, 1176
Sugathan, Pullanhiotan 1102
Suman, S. 228, 238
Suman, Saket 176
Sun, Y. 184
Surendran, P 594
Suryanarayana, S V 596
Suryanarayana, S. V. 408, 698
Suryanarayana, S.V. 450, 464, 466, 516, 602, 656, 706
Suzuki, D. 414
Suzuki, H. 414
Swain, R. R. 142
Swain, Rashmirekha 172

Takechi, M. 414
Takeda, H. 414
Takeuchi, S. 414
Tali, Suhail A. 486, 506, 628, 630, 1218
Tan, H. 1100, 1220
Tan, W. 716
Tanaka, Y.K. 414
Tandel, S. K. 228, 298
Tandel, S.K. 176, 238, 346
Taniuchi, R. 414
Tapan, Nandi 708
Tejaswi, A 488, 730
Tejaswi, A. 626, 646, 662
Thakur, Dhananjaya 918
Thakur, Diksha 404
Thakur, MEENU 632
Thakur, Meenu 644, 646, 666, 670, 686
Thakur, Smriti 242, 256, 288, 334
Thakur, Suman 242, 288, 780, 782
Thakur, Swati 492, 570, 598, 650
Thakur, Virender 242, 256, 288, 334, 780, 782
Thamizhavel, A. 1152
Thirolf, P.G. 23
Thomas, R. G. 542, 1074
Thomas, R.G. 450, 454, 1050
Thomas, Sujith 872
Tiwari, Rohit 860
Tiwari, S. K. 978
Tiwari, Swatantra 982
Tiwary, S. S. 216
Tiwary, S.S. 158, 208, 220
Tretyakova, T.Yu. 1110, 1112
Tripathi, R 442
Tripathi, R. 648, 718, 766
Tripathy, R. 558
Trivedi, T 318
Trivedi, T. 156, 210, 316
Tucholski, A. 294, 330
Tyagi, Ajay 672
Tyagi, M 1182
Tyagi, Mohit 1050, 1130, 1132

UMMUKULSU, E 302
Ulhas, K.S. 1188
Uma, MS 790
Umapathy, G R 1076
Umapathy, G. R. 1062
Umapathy, G.R. 1114, 1178, 1186
Unnati, 644
Upadhaya, Sudipa 988, 992
Upadhyay, Alka 854
Upadhyay, N. J. 530
Upadhyay, alka 914
Ur, C. A. 244
Urban, W. 244
Usmani, Anisul A. 248
Utsuno , Y. 370

V., Radhakrishna 1118
V., Srivastava 612
VARSHNEY, A K 202
VARSHNEY, MANI 202
Vala, S. 602
Vala, Sudhirsingh 706
Vansola, Vibha 706
Vardaci, E. 1162
Varier, K.M. 730
Varshney , A K 206
Varshney, Mani 206
Varughese, T. 342, 536, 626, 662
Vasylyev, Oleg 898
Vatsa, V. 1124
Vazhappilly , Abraham T 1220
Venkataramanan, S. 1078, 1176
Venkataraya, 872
Verma, Dalip Singh 452, 494, 702
Verma, S. 316, 724
Verma, Shashi 644
Vesic, J 1160
Vi$\~n$as, X. 154, 812
Vijay Kumar, K. B. 850, 852, 892, 900, 904, 908
Vijay Sai, K. 126
Vijaya Kumar, K. B. 902
Vijayakumar, K.B 878, 880
Vijayaraghavan, K. R. 444
Vin\~as, X 776
Vinayak, A. 572, 626, 662, 720
Vind, R. P. 440, 676
Vinod Kumar, A. 1050
Vinodkumar, A. M 460, 488
Vinodkumar, A.M 578
Vinodkumar, A.M. 730
Vinodkumar, P. C. 836, 838, 842
Vinodkumar, P.C. 830, 840, 906
Virk, Navjot Kaur 752
Visakh, A. C 488
Visakh, A.C. 730
Vishal, B. 542
Vishnu Jyothi, V. 646
Vishwarkarma, K.K 914
Viyogi, Y.P. 1048

Wahid, S. G. 228
Wahid, S.G. 176, 238
Wang, D. 1110, 1112
Wilms, A. 1084
Wimmer, K. 414
Wollersheim, H. J. 74, 294, 1160
Wollersheim, H.J. 330
Wong , H. T. 1036
Wong, H. T. 1038, 1040, 1042, 1052
Wong, H. T. / Dr 1022, 1044
Wr\'{o}blewski, W. 294
Wrzosek-Lipska, K. 294

YADAV, ABHISHEK 606
Yadav , A. 666
Yadav , Abhishek 492, 574
Yadav, A. 690
Yadav, A. 426, 632, 724
Yadav, Abhishek 342, 418, 504, 540, 570, 644, 662, 680, 694, 696
Yadav, Akhilesh 146, 436, 534
Yadav, C 646
Yadav, C. 680, 696
Yadav, Khamosh 182
Yadav, R. B. 298
Yash, Kumar 708
Yashraj, 344
Yates, S.W. 31
Yoshida, K. 414

Zaidi, F. 886
Zegers, R.G.T. 600
Zevallos, E O N 642
Zhu, S. 298

agotiya, vineet kumar 920

bajpeyi, Awanish 502

de Faria, P N 642
de France, G. 244
deBoer, Richard J. 716

kaur, amanpreet 914
kumar, ravinder 734

morker, mitul 1248

nilima, indrani 920

phogat, Aman 1138

saxena, Gaurav 374
singh, pardeep 734
singh, udai 498

von der Wense, L. 23

{\c S}enyi{\u g}, M. 716