A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

-, Amit 222, 254
-, Shruti 254
-, Subodh 222

A V, Anjana 108
A. C., Visakh 214, 262
A. K., Rai 550
A. M., Vinodkumar 214
A., Jhingan 214
A., Pal 214
A., Shamlath 214
A., Tejaswi 214
Abbott, A. 13
Abdullah, N. 74
Abhangi, M. 500
Abhishek, 28
Acharya, Jaimin 424
Acharya, Rajesh 760
Ackermann, D. 13
Adachi, S. 446
Adhikari, A. 140
Agarwal, A. 374
Agarwal, Apar 810
Agarwal, Avinash 372
Agarwalla, S K 330, 438
Agarwalla, Santosh K. 21
Agatha Das, 278
Aggarwal, Bharati 760
Aggarwal, Mamta 90
Agnes, Nithya R 146
Agnihotri, Aagrah 102
Ahamad, T. 374
Ahmad, Arshad 688, 690, 740
Ahmad, C.V 404, 434
Ahmad, C.V. 60
Ahmad, Rasheed 718
Ahmad, S 688, 690, 740
Ahmad, Shakeb 194
Ahmed, A. 624, 628
Ahmed, I. 112, 384
Ahuja, R 856
Ajay Kumar, Rai 544
Ajish, J 778
Akimune, H. 446
Akram, M. Vaseem 472
Al Rashid, Harun 432
Alam, Jan-e 640, 642, 674
Alam, M 128
Alam, M. 502, 558
Alam, Naosad 474, 486, 516
Alam, S. S. 30, 140
Alam, S.S. 134, 868
Alam, Sk. N. 634
Alfred Cecil Raj, S 164
Alfred Cecil Raj, S. 78
Alfred cecil raj, S 838
Ali, A. 446
Ali, S 54
Ali, S. 40, 46, 134
Ali, Sabir 372, 374
Ali, Sajad 44, 48, 284
Ali, Sk M. 310, 450, 488, 490, 846
Amin, Bisma 374
Amit, 266
Amit, Amit 268
Amritraj , Mahato 272
Anand Kamat, Vinayak 818
Anant, Tambe Pranjal 478
Anjali, 830
Anjali, Anjali 424
Anjali, K P 902
Ankita, Ankita 332
Ansari, M. Afzal 384
Ansari, V. 570
Antony , Joseph 336
Antony, Joseph 836
Anuj, 60
Anwar, K. 74
Aoi, N. 446
Appannababu, S 258
Appannababu, S. 418
Arjun , K. 272
Arora, D 222
Arora, D. 422
Arora, Divya 60
Arora, H 222, 254
Arora, H. 266
Arora, Honey 856
Arshad Ahmad, 750
Aruja, Teresa 568
Arumugam, P. 28, 126, 328
Asgar, Md. A. 134
Aswathi, V 608
Athar, M. Sajjad 570
Athira, T. 454
Atreya, K. 220, 224
Ayangeakaa, A. D. 11
Aziz, Anver 472
Azmi, M. Danish 720
Azmi, Mohd. Danish 724

B.Towseef, 750
B.Waseem, 750
B., Satyanarayana 806
Babra, F. S. 44, 66, 110
Babra, F.S. 138
Babu , B. R. S. 272
Badiger, N. M. 240
Badiger, N. M. Badiger 422
Bahre, Piyush 782, 784
Bailung, Yoshini 654
Baishya, A. 280, 292, 298, 320, 360
Baishya, Abhijit 226, 240
Bal, Aritra 808
Bala, Indu 58, 60
Bala, Renu 670
Balhoff, C. 13
Bandyopadhyay, Aritra 482, 696
Banerjee, A. 60, 424
Banerjee, Debjani 700
Banerjee, K. 46, 134, 220, 286, 306, 850
Banerjee, P 64
Banerjee, S R 26
Banerjee, S. R. 302, 344
Banik, R 54, 58
Banik, R. 32, 40, 44, 46, 48, 52, 134
Banik, Ranabir 866
Banik, Rupsa 54
Banik, Sarmistha 476
Bano, P 492
Bansal , N. 144
Barnaf\"oldi, Gergely G\'abor 626
Barthakur, A 766
Barthakur, Abhijit 5
Basak, Animesh 464, 504, 506, 508, 510
Basak, S. 30, 46, 52, 134, 140
Bashir, Inam-ul 660
Bashir, Waseem 718, 734
Basu, S. 40, 46, 52, 134, 140
Behera, B R 254
Behera, B. R 856
Behera, B. R. 266, 444, 942
Behera, B.R. 222, 268
Behera, Debadatta 722
Behera, S. P. 280, 776, 786
Beniwal, Rajesh 106
Bennal, A. S. 240
Benny, Roshni 238
Bhaduri, Partha Pratim 654
Bhaghyesh, 616
Bhaisya, A. 282
Bhandari, D. 826
Bhanja, Kalyan 804
Bharat, Bharat 426
Bharathi, S.R. 802
Bhardwaj, S. B. 528
Bhaskar, P. 850
Bhat, G. 132
Bhat, Mohammad Asif 716
Bhati, A.K. 144
Bhatnagar, Shashank 534, 548, 566, 568
Bhatnagar, Vipin 572
Bhattacharjee , S.S. 60
Bhattacharjee, Buddhadeb 726
Bhattacharjee, S S 64
Bhattacharjee, S. 284
Bhattacharjee, S.S. 58
Bhattacharjee, Saikat 256, 770
Bhattacharjee, T. 30, 46, 52, 134, 140
Bhattacharjee, Tanushyam 782, 784
Bhattacharjee, Tumpa 784
Bhattacharya, C. 46, 52, 134, 140, 220, 224, 286, 306, 308, 344
Bhattacharya, Chandana 288
Bhattacharya, S. 40, 44, 110, 220, 286, 306, 308, 852
Bhattacharya, Soumik 32, 40, 46, 48, 52, 54, 58, 134, 140, 344
Bhattacharya, Srijit 26, 302, 344
Bhattacharya, Sutanu 136, 910
Bhattacharyya, A. 134, 140
Bhattacharyya, Abhijit 640, 642, 648, 682, 728, 730
Bhattacharyya, C. 850
Bhattacharyya, S 58
Bhattacharyya, S. 32, 44, 46, 48, 52, 134, 140, 820
Bhattacharyya, Trambak 640
Bhattachraya, C 24
Bhattachrayya, S 54
Bhattarcharjee, S. 732
Bheesette, Satyanarayana 802
Bhowmik, R. K. 38, 136
Bhowmik, R.K. 80
Bhukal, R. 220
Bhusan, Ravi 60
Bhushan, Ravi 56, 142
Bhuyan, M 250
Bhuyan, M. 74, 84, 86, 156, 158, 172
Biju, R K 154
Biju, R. K. 364
Bisoi, A. 140
Biswal, Minati 710
Biswas, D. C 62
Biswas, D. C. 32
Biswas, D.C. 220
Biswas, Deeptak 650
Biswas, R. 266
Biswas, Rajesh 704
Biswas, Rohan 296, 404, 434, 924
Biswas, S 138
Biswas, S. 48
Boruah, K 5, 766
Bross, Alan 802
Brown, K. W. 13
Budhraja, Ankita 700

C. S., Palshetkar 238
C., Simenel 238
CARMEL VIGILA BAI, G.M 82
CHAHAL, NISHA 586
Casal, J. 312
Cederkall, J. 310, 450, 488, 490
Chahal , Rishi Pal 370, 430
Chahal, Sonu 842, 860
Chakrabarti, R 62
Chakrabarti, R. 32
Chakraborty, A. 32, 34, 286
Chakraborty, K. 404, 416, 434, 858
Chakraborty, Kajol 222
Chakraborty, S. 48, 52, 56
Chakraborty, Soumyajit 760
Chamoli, S.K. 60, 142
Chand, Fakir 528
Chandola, H. C. 680, 714
Chandra, Sinjini 672
Chandra, Vinod 746
Chandratre, V.B. 794, 804
Chandratre, Vinay Bhaskar 806
Channey, Kanwaljeet 568
Chatterjee, A. 424
Chatterjee, Puspita 862
Chatterjee, R. 314, 634
Chatterjee, Rupa 656
Chatterjee, S 54, 138
Chatterjee, S. 32, 46, 48, 134, 140
Chatterjee, Sandeep 662
Chatterjee, Soumya 942
Chattopadhyay, Chandrodoy 712
Chattopadhyay, D. 226, 256, 360, 496
Chattopadhyay, S 46
Chattopadhyay, S. 40, 52, 134, 140, 634, 822, 944
Chattopadhyay, Subhasis 810
Chaturvedi, Raghav 600
Chaubey, A.K. 374
Chaudhary, N. 828
Chaudhuri, A. 220
Chaudhuri, Gargi 474, 516
Chaudhuri, N 592
Chaudhuri, Nilanjan 702, 706
Chaudhury, Kishor 466
Chauhan, A. K. 768
Chauhan, Nisha 244
Chauhan, Rakesh 354, 356
Chavan, Arati 216, 236, 322
Chbihi, A. 13
Chen, Q.B. 46
Chetna, 376, 428
Chinnappan, Pandi 802
Chopra, Sahila 378
Choudhary, Mahesh 352, 362, 382, 456, 512
Choudhary, Priyanka 70
Choudhary, V. 314
Choudhury, Anindita 784
Choudhury, D. 136
Chrakraborty, S 64
Churi, K 844
Covalam Vijayakumar, Nithish Kumar 88
Curien, D. 140

D. C., Rafferty 238
D. H., Luong 238
D. Y., Jeung 238
D.P., Rathaud 550
DEY, DEBARSHI 692
DUTT, SUNEEL 586
Dahiya, Harleen 578, 580, 928
Dalal, Ranjeet 106
Dalal, S. 306, 308, 850
Damodara Gupta, P. S. 78
Damodara Gupta, P.S. 164
Dan, Munna 926
Danu , L. S. 208
Danu, L. S 62
Danu, L. S. 230, 402
Danu, L.S. 362
Dar, S 54
Dar, S. 40, 140
Dar, Shabir 46, 48, 52, 58, 134
Dar, Z. Ahmad 17
Das Gupta, S 54, 58
Das Gupta, S. 46, 48, 52, 134
Das, A. 264
Das, Amar 392, 432
Das, Aritra 696
Das, B. 40, 110
Das, Biswajit 66, 110, 780
Das, H. C. 470
Das, Harish Chandra 468
Das, J J 766
Das, Jiban Jyoti 5
Das, Mala 762, 792
Das, Monalisa 84
Das, P 202
Das, P. 134, 140
Das, Prottoy 700
Das, S 54, 138
Das, S. 32, 40, 48, 134, 140, 140
Das, Sneha 46, 52, 54, 58, 134
Das, Supriya 716, 796
Dasgupta, B. 778
Dasgupta, Pingal 656
Dasgupta, S. 456
Dash, Ashutosh 704, 894
Dash, C. 94, 176
Datar, V M 766
Datar, V. M. 778
Datar, V.M. 802
Datar, Vivek 5
Datta, J. 456
Datta, P. 40
Datta, U 202
Datta, U. 134, 140
David , Hinde 238
De, A 26
De, A. 302
De, A.K. 344
De, S. 134
De, Sourodeep 564, 614
De, Sukanya 212, 824, 828
Deb, Argha 514, 638
Deb, N. 264
Deb, Nabendu Kumar 392
Deb, Suman 646, 674, 678
Deep, Aman 378, 390
Deepa, S 76, 174
Deo, A.Y. 60
Deo, K. 826
Deodhar, Aditya 802
Deshmukh, N. 208, 256
Deshmukh, N.N. 226
Devi, Gauri 666
Devi, K. Rojeeta 60, 110
Devi, Rani 168, 192
Devi, Sarla 318
Devi, Vidya 200
Dexheimer, V. 480
Dey, Aniruddha 32
Dey, B 26
Dey, Balaram 284, 302, 344
Dey, Jayanta 482
Dey, P. 44, 66, 110, 780
Dey, R. 776, 786
Dey, Rajat K. 464, 466, 504, 506, 508, 510
Dey, S. 778
Dhal, A 58
Dhillon, Navjot Kaur 346
Dhiman, S.K. 60
Dhiman, Shashi K 100, 148, 150, 484
Dhiman, Shashi K. 166, 180
Dhingra, Nitish 572
Dhir, R. 446
Dhuri, S. 422
Dhuri, Sangeeta 216, 236, 256, 282, 322, 440
Digal, Sanatan 710
Donthi, R. 780
Dsouza P., Praveen P. 554, 596, 598
Dsouza P, Praveen P 574
Du, Lipei 712
Dubey, Anand Kumar 686, 808, 810
Dubey, Punit 352, 362, 382, 456, 512
Dubey, Rakesh 424
Dubey, S. 208
Duchene, G. 140
Dudek, J. 140
Duggi, S. K. 418, 422, 424
Duhan, Sukhvinder 368, 370, 430
Dukes, E Craig 802
Dunkel , F. 30
Dutt, Rajendra Nath 854
Dutt, S. 112, 374
Dutta, D. 280, 292, 658
Dutta, S. 852

E , UMMUKULSU 458
E., Prasad 214, 238, 262
Esmaylzadeh, A. 30

Faisal, Mohd 192
Famiano, M. A. 13
Farooq, M 688, 690, 740
Fatima, A. 576
Fortunato, L. 312
Fraile, L. M. 30
Friese, V. 944
Fukuda, D. 446
Furuno, T. 446

G\'{o}rska, M. 780
Gadaria, Akshay 610
Gala, R. 110
Gami, Sarjeeta 352, 362, 382, 456, 512
Gandhi , Keval 530
Gandhi, A 402
Gandhi, A. 352, 362, 382, 422, 456, 512, 812
Gandhi, Keval 540, 892
Gandhi, R. 292, 320
Gandhi, Raman 282
Gandhi, Ramandeep 226, 240, 280, 360
Ganesan, S 336
Ganesh, T 414
Ganguly, A. K. 848
Ganguly, S 64
Ganguly, Sourav 178
Garg, R. 60
Garg, Ritu 538
Garg, U 138
Garg, U. 110, 246
Gautam, Manjeet Singh 300, 368, 370, 430
Gautam, Sakshi 304, 326, 346, 350
Gebrehana, Eshete 534, 548, 566
Geetha , M 278
Gehlot , J. 272
Gehlot, J. 266, 404, 408, 434, 788
Gerhard , L. 30
Gerl, J 222
Gerl, J. 780
Ghanty, T. K. 778
Ghimiray, M. 624
Ghosh, H. 134
Ghosh, Manoranjan 764, 772
Ghosh, Purabi 21
Ghosh, S 592
Ghosh, S. 852
Ghosh, Sabyasachi 482, 486, 652, 698, 700
Ghosh, Sanjay Kumar 796
Ghosh, Snigdha 698, 702, 706
Ghosh, T. 134
Ghosh, T. K. 24, 306, 308
Ghosh, T.K. 220, 224, 286
Ghugre, S. S. 32, 44, 48, 52, 110, 134, 140
Ghugre, S.S. 40, 46, 54, 138, 820, 822
Giri, Pankaj K. 384, 832, 880
Giri, R. 13
Glenzinski, Douglas A 802
Godre, S. S. 244
Godre, Subodh S. 316
Goel, Alpana 102
Goel, Nidhi 66
Gokul Das , H 336
Golda, K S 254
Golda, K. S 856
Golda, K. S. 422
Golda, K.S 222
Golda, K.S. 220, 424
Gonika, 266, 404, 408, 434
Gope, Somen 668
Gopinath, Aparna 454
Goswami, A 54
Goswami, A. 32, 44, 48
Goswami, D. 778
Goswamy, J. 132
Gourishetty, Anil Kumar 860
Govil, I.M. 142
Gowrishankar, R 116, 174
Goyal, Monika 452
Goyal, S. 416
Goyal, Sneh Lata 460
Group, Robert Craig 802
Guleria, Vaishali 548, 566
Gull, Muntazir 372, 374
Gupta , J. B. 200
Gupta, A K 64
Gupta, A. 140
Gupta, Akash 482
Gupta, Aman 126
Gupta, Arkabrata 494, 498, 524
Gupta, Ashish 256, 770
Gupta, C.K. 60
Gupta, D. 310, 450, 488, 490, 846
Gupta, Deeksha 768
Gupta, Khushboo 522
Gupta, R. 404, 434
Gupta, S. 218
Gupta, Shilpi 256, 440, 882
Gupta, Sunita 380
Gupta, Unnati 60, 380
Gupta, Y. K 62
Gupta, Y. K. 34, 208, 246
Gupta, Y.K. 220
Guptha M. S, Anjana 196
Gurjar, R. K. 854

H M, Somashekarappa 818
H.C, manjunatha 906
Habermann, T. 780
Hagino, K. 246
Haider, H. 570
Hajara, K. 422
Haldar, P.K. 624, 628, 732
Hannaman, A. 13
Harca, I.M. 220
Hasan, M. 128, 502, 558
Hasan, Zafrul 560
Hasanujjaman, Md 640, 642
Heinz, Ulrich 712
Hemalatha, M 844
Hingu, A. 500
Hingu, Akash 358
Horiuchi, W. 314
Horowitz, C.J. 13
Hosamani, M. M. 240, 422
Hourdille, Q. 13
Hudan, S. 13
Hussain, Nur 726

I. P., Carter 238
Ideguchi, E. 110, 446
Ikram, M. 124
Imran, M. 124, 518, 560
Islam, Chowdhury Aminul 696
Iwamoto, C. 446

J., Gehlot 262
JAHAN C.S, AMAL 590
JOSEPH, ANTONY 458
JOSE, TINU ANN 276
Jadhav, S 284
Jadhav, S. 66
Jagadeesan, KC 336
Jaideep, Jaideep 442
Jain, A. 152, 182
Jain, A. K. 136
Jain, A.K. 50
Jain, Ashok Kumar 102
Jain, N 250
Jain, N. 74, 172
Jain, P. 342
Jain, S. K. 182
Jain, S.K. 90, 152
Jain, Shivani 348
Jaiswal, Amaresh 664
Jaiswal, Sunil 664, 712
Jan, Rumaisa 374
Jangale, R. V. 34
Jangra, Mamta 802
Janssens, R. V. F 11
Jena, K K 330, 438
Jha, Agam. K 660
Jha, Manish Kumar 782, 784
Jha, P 768
Jha, V 258
Jha, V. 260, 294, 776, 786
Jha, V. N. 24
Jhingan, A 222
Jhingan, A. 208, 422, 788
Jhingan, Akhil 254, 424
Jisha, P. 272
John, B. V 62
John, B. V. 34, 208, 230, 246
John, B.V. 220
John, Jim 802
Johnstone, J.E. 13
Jolie, J. 30
Jones, P 138
Joseph, Antony 108, 818
Joseph, Daisy 840
Joshi, B. N 62
Joshi, B. N. 32, 34, 208
Joshi, B.N. 220
Joshi, C. 226
Joshi, S. 280
Joshi, S.R. 802
Joshi, Sandeep 896
Joshua, T.M. 74, 172
Joshua, TM 250
Jyothi, Vishnu 60
Jyrwa, B 5, 766

K J, Cook 238
K K, Gowthama 746
K Sharma , Manoj 582
K. S,, Golda 214
K.Jain, Arun 88
K.SHARMA, MANOJ 396
K., Ramachandran 238
KAUR, SHUBHPREET 396
KUMAR, ARVIND 586
KUMAR, RAJ 396
Kabiraj, D 830, 834
Kabiraj, D. 832
Kadam, Guruprasad 648, 730
Kailas, S 258
Kailas, S. 292, 294
Kakadiya, Amee 594
Kalikotay, P 592
Kalita, K. 264
Kalita, Kushal 392, 432
Kalkal, Sunil 296, 830
Kamal, Arshad 720
Kamath, Abinaya A 238
Kamisetti, Venkataramaniah 88
Kanagalekar, Bhushan 260, 436
Kannan, U. 826
Kanungo, Rituparna 3
Kar, Somnath 638
Karmakar, A. 40, 46, 52
Karmakar, P. 306
Karmakar, Payel 308
Karmakar, Shuvadeep 748, 790
Karthikk, K.S. 802
Kashyap, Y.S. 826
Katariya, Vipul B. 316
Katovsky, K. 352, 354
Katre, Kaushik 56
Kaur, A. 266, 422
Kaur, Amandeep 270, 274, 334
Kaur, Amninderjeet 222
Kaur, Arshdeep 188
Kaur, Balwinder 862
Kaur, Devinder Pal 266
Kaur, Gurpreet 214
Kaur, Harjot 572
Kaur, Harkiran 340
Kaur, J. 144
Kaur, Jagdeep 334
Kaur, Maninder 210
Kaur, Manjot 186
Kaur, Manpreet 92, 114, 188, 274, 338, 400
Kaur, Navjot 340
Kaur, Pavneet 248
Kaur, Rajwinder 114
Kaur, Rupinder 210, 290
Kaur, Sarabjeet 188
Kaur, Sarbjeet 114, 186, 290, 340, 400
Kaur, Satbir 216, 236, 322, 440
Kaur, Satvir 578, 928
Kaushik, Ashutosh 232
Kavita, C 220
Kavita, Kavita 424
Kawabata, T. 446
Kesarkar, Tushar 794
Kesarkar, Tushar A 806
Khan, F. A. 410
Khan, M. Mohisin 644, 720
Khan, Md. A. 128, 502, 558
Khan, Salman Ahamad 694
Khandai, P.K. 636
Khandelwal, P. 404, 434
Khandelwal, Priyanka 522
Kharab, Rajesh 376, 378, 388, 390, 428, 452
Khatri, Hitender 368, 370, 430
Khirali, Bidhan 170
Khuntia, Arvind 678
Khyalia, Bhupesh 106
Kim, Y. H. 30
Kimura, M. 314
Kinage, L. A. 32, 34
Knafla , L. 30
Koiry, S.P. 768
Kojhourav, I. 780
Koley, Hirak 638
Kolla, Hari Prasad 794, 806
Kollipara, Vijay Sai 88
Koshio, Y. 446
Koster, U. 30
Kozulin, E.M. 220
Kr. Deb, Nabendu 432
Krishnamoorthi, J. 802
Krisnanda, T. 328
Kulkarni, A. R. 208, 246
Kumar , Ankit 620
Kumar , S. 42
Kumar, A 64, 402
Kumar, A. 80, 216, 236, 322, 328, 342, 352, 362, 382, 440, 456, 512, 812
Kumar, A. K. Rhine 120, 196
Kumar, Ajay 212, 824, 828
Kumar, Ajit 686, 810, 938
Kumar, Amit 760
Kumar, Anil 916
Kumar, Ankit 92, 470, 564
Kumar, Arvind 580, 588, 612, 760
Kumar, Ashok 142
Kumar, Chandra 296, 404, 434
Kumar, D. 30, 46, 52, 134, 140
Kumar, Devesh 784
Kumar, H. 342
Kumar, Harish 384
Kumar, K. 374
Kumar, Kamal 372
Kumar, Kundan 538
Kumar, M 222, 254
Kumar, M. 160, 208
Kumar, Manish 618
Kumar, Mohit 214, 422
Kumar, Munish 372
Kumar, N 138, 254
Kumar, N. 208, 220
Kumar, Naveen 60
Kumar, Neeraj 60, 422, 424
Kumar, P. 636
Kumar, Pankaj 100, 148, 150, 166, 180
Kumar, Pawan 460
Kumar, R. 38, 60, 80, 112, 132, 136, 144, 374, 826
Kumar, Raj 74, 86, 100, 148, 150, 166, 172, 180, 250, 348, 484
Kumar, Rajesh 930
Kumar, Rajiv 388, 452
Kumar, Rakesh 372, 424
Kumar, Ravinder 318, 448
Kumar, Rishabh 324, 478
Kumar, S 64
Kumar, S. 110, 130, 136, 404, 434
Kumar, Sunil 942
Kumar, Suresh 60, 522
Kumar, Sushil 384
Kumar, Umesh 760
Kumar, V. 160, 216
Kumar, Vikesh 100, 148, 150, 166, 180
Kumar, Vimal 762
Kumar, Vineet 236, 322, 684
Kumar, Vinod 528
Kumari, Manisha 588, 612
Kumari, Nirupama 378, 390
Kumawat, H. 292
Kundalia, K. 310, 450, 488, 490, 846
Kundu, A. 110, 140, 226, 280, 298, 360, 496
Kundu, S. 220, 224, 286, 306, 344
Kundu, Samir 46, 134, 288, 308, 784
Kundu, Sourav 936
Kundu, Sumit Kumar 654, 796
Kurian , Manu 746

Laha, U. 96
Laha, Ujjwal 170, 584
Lahiri, Chirashree 494, 498, 524
Lalremruata, B. 402
Lalwani, Kavita 800
Lamani, Umakant 912
Laskar, Md S. R. 110
Laskar, Md. S. R. 44, 66, 260, 284
Laskar, Md. Sazedur R 138
Lemasson, A. 48
Ley, M. 30
Lin, Z. 13
Linda, Sneha B. 384

M. M., Hosamani 214
M. , Dasgupta 238
M.Farooq Mir, 750
M., Prasanna 322
M., Shareef 214
MANJUNATHA , HC 162
MISHRA, AMRUTA 590
MUNIRATHNAM, R 162
M, Prasanna 436
Madhavan , N. 272
Madhavan, N. 266, 404, 434, 788
Madhuri, K 492
Madhusudana Rao, K 76
Madhusudhana Rao, P. V. 418
Mahajan, K. 858
Mahajan, Kriti 522
Mahata, K. 208, 216, 218, 220, 236, 240, 256, 260, 280, 322, 440
Mahata, Supravat 562
Mahato, Amritraj 384, 832
Mahesh Babu , A. V. 234
Maheshwari, B. 50
Maheshwari, Bhoomika 102
Maiti, Moumita 242, 248, 270, 324, 366
Maity, S. 846
Maity, Soumitra 652
Majee, Debakinandan 302
Majethiya, Ajay 542, 602, 604, 606
Majumdar, S 54
Majumder, C 64, 870
Majumder, C. 56, 60
Majumder, Gobinda 802
Majumder, Madhura 584
Makwana, R. 356, 500
Makwana, Rajnikant 354, 358
Malgope, S. 134
Malhotra, S. 778
Malik, Vishal 284
Mallick, Neelkamal 646, 722
Mallikarjunachary, S. 816
Mamale, Vinod 710
Mandal, K. 32
Mandal, S. 404, 416, 434, 780, 858
Mandal, S.K. 60
Mandal, Samit 522
Manhas, Monika 412
Manjunatha , H. C. 234
Manjunatha , H.C. 414
Manjunatha , N 414
Manjunatha, H C 406
Manjunatha, H. C. 78
Manjunatha, H.C 164, 838
Manna, S. 46, 134, 220, 224, 286, 306, 308, 344
Maqsood, Farah 724
Marattukalam, Dani Rose J 120
Martel, I. 310, 450, 488, 490
Mayank, 64
Mazumdar, A. 816
Mazumdar, Aparajita 940
McIntosh, A. B. 13
Md., Moin Shaikh 214
Meena, J. K. 306
Meena, J.K. 220, 308
Meer, Danish F. 644, 720
Mehta, D. 36, 38, 80, 132
Mehta, M. 500
Mehta, Mayur 354, 356, 358, 402
Menapara, Chandni 532
Mhatre, A. 298
Midhun , CV 336
Midhun, C. V. 422
Mirgule, E. T. 240
Mirgule, E.T. 280
Mishra, Aditya Nath 626, 646, 722
Mishra, Ambuj 832, 834
Mishra, Amruta 564, 614, 620
Mishra, D. K. 658, 776, 786
Mishra, G. 212, 824, 828
Mishra, Hiranmaya 730
Mishra, N. K. 280
Mistry, Rahulbhai 602, 604
Mitra, Anant 760
Mitra, A. 212, 260, 824
Mitra, D. 942
Mittal, H. M. 200
Mittal, H.M. 98
Modak, Abhi 676, 700
Modala, Venkatesh Prasad 88
Mohanto, G. 240, 280, 282, 292, 320, 360
Mohanty, A. K. 24
Mohanty, Saisundar 420
Mohi ud din, Iqbal 718
Mohit, Mohit 424
Mohsina, Shabnam 922
Mondal, Debasish 58
Mondal, A. K. 32
Mondal, Arindam 638
Mondal, D 26
Mondal, D. 48, 52, 286
Mondal, Debasish 24, 302, 344
Mondal, J. 828
Mondal, Joyati 638
Mondal, Mitali 638
Mondal, S. H. 128, 502, 558
Monika, Monika 388
Monteiro, Antony Prakash 554, 574, 596, 598
Motornenko, Anton 682
Mukherjee, A. 256
Mukherjee, Anjali 284, 762, 770
Mukherjee, Arunita 136
Mukherjee, B. 32
Mukherjee, G 54, 58
Mukherjee, G. 19, 32, 40, 44, 46, 48, 52, 110, 134, 140, 220, 224, 286, 306, 308, 774, 820, 822
Mukherjee, Gaurav 658
Mukherjee, S. 354, 358, 500
Mukherjee, Sreejita 638
Mukhopadhyay, Amitabha 738
Mukhopadhyay, S 26, 58, 62, 198
Mukhopadhyay, S. 24, 32, 34, 48, 52, 208, 224, 286, 302, 306, 308, 344
Mukhopadhyay, Somnath 476, 478
Mukhopadhyay, Sourav 804
Mulmule, D. 776, 786
Murali, Rahul 214
Muralithar , S. 60
Muralithar, S 58, 64
Muralithar, S. 38, 56, 80, 110, 132, 136, 142, 820, 854
Murata, M. 446
Musthafa, MM 336

N. S., Vipin Naik 554, 574, 596, 598
N., Madhavan 262
N., Saneesh 214
NISSAMUDEEN, K M 394
N, Saneesh 856
N, Sowmya 906
Nag, S. 110, 132, 136
Nag, Somnath 66
Nag, T. N. 218, 248, 298, 320, 500
Nag, T.N. 226, 242
Nagaraja, A. M. 78
Naidu, B S 284
Naidu, B. S. 66
Naidu, B.S. 780
Naik, H. 354, 356
Naik, I. 94, 176
Naik, K. C. 92
Naik, Lakshmi J. 664
Naik, Z 492
Naik, Z. 118, 122
Nanal, V. 816
Nanda, A. Hamid 660
Nandi, J. 140
Nandi, Rana 476
Nandi, S 54, 58
Nandi, S. 32, 40, 46, 48, 52, 110, 134, 224, 308, 908
Nandi, T. 942
Nandy, Ekata 810
Nandy, Maitreyee 460
Narang, Shruti 214
Nasirov, A. 224
Nath , S. 272
Nath, S. 266, 296, 404, 408, 434, 788
Naveya, G 278
Nayak , B. K. 230
Nayak, B. 500
Nayak, B. K. 208, 240, 246, 280, 354, 360, 402, 422
Nayak, B.K. 362
Nayak, Jajati K. 21
Nayak, S. K. 778
Nayak, S. S. 52, 134
Nayak, S.S. 40, 46, 774
Neelam, 60, 110, 138
Negash, Hluf 568
Negi, D. 110, 136
Negi, Vinod 810
Netrakanti, P. K. 776
Netrakanti, P.K. 786
Nilakanthan, V. K. 616
Niyti, 378
Noor, Shoaib 404, 424, 434, 830

Ojha, Alpna 380
Oswal , Mumtaz 942
Oudichhya, Juhi 530, 540
Ovejas, J. D. 310, 450, 488, 490

P. K., Sabeel 214
P. V., Laveen 214
P., Sugathan 214
PATRA, BINOY KRISHNA 692
Pachuau, Rebecca 256, 362, 402, 456
Padihari, S K 492
Padmavathy, Veera 802
Pahan, S. 842
Pai, H. 40, 44, 46, 48, 134, 284
Pai{\'c}, Guy""" 626
Pal , Surajit 24
Pal, A. 226, 240, 280, 282, 292, 298, 320, 360, 496
Pal, S 220
Pal, S. 48, 266, 816
Pal, Santanu 210, 408
Pal, Somenath 648, 682, 728, 730
Pal, Subrata 712
Pal, Surajit 26, 302, 344
Pal, Susanta Kumar 782, 784
Pala, R. 342
Palit, R 62, 138
Palit, R. 36, 38, 44, 66, 110, 132, 136, 230, 260, 284, 358, 780, 820
Palit, Rudrajyoti 102
Pallav, P 54
Pallav, P. 46, 134
Panchal, N. 802
Pancholi, S. C. 136
Panda, Ankit Kumar 704
Panda, R. N. 156, 158
Panda, R.N. 84
Pandey, Anand 56, 60, 142
Pandey, Jyoti 878
Pandey, R. 46, 134, 220, 224, 286, 306, 308, 344
Pandey, Saraswati 632
Pandit , S. K. 9
Pandit, D. 48, 52, 286
Pandit, Deepak 24, 26, 302, 344
Pandit, S. K. 216, 236, 256, 260, 320, 360
Pandit, S.K. 282, 292, 322, 440
Pandya, Bhoomika 546, 552, 606
Pandya, Jignesh 610
Pant, L. M. 776, 786
Panyam, Nagaraj 802
Parashari, Siddharth 358
Parida, Tribhuban 662
Parihari, A. 272
Parihari, A. 266, 404, 408, 434
Park, J. 310, 450, 488, 490
Parkar, V. V 258
Parkar, V. V. 216, 236, 256, 260, 294, 436, 440
Parkar, V.V. 292, 322
Parmar, A. 294
Parmar, Rajendrasinh 536
Parmar, Vishal 582
Parra, Rameez Ahmad 718
Parui, Pallabi 564
Patale, P. 322
Patel , Rameshri 606
Patel, D. 280
Patel, G. 500
Patel, Janaki 610
Patel, Rameshri 552
Paterek, T. 328
Patgiri, M 766
Patgiri, Mahadev 5
Patil, P.N. 226
Patil, Prashant N. 240, 280, 422, 920
Patra, Binoy Krishna 694
Patra, G. D. 842
Patra, G.D 772
Patra, Giri Dhari 764
Patra, S K 582
Patra, S, K, 92
Patra, S. 298
Patra, S. K. 156, 158, 290, 338, 470, 480, 518
Patra, S.K. 122
Patra, Suresh Kumar 468
Pattnaik, Jeet Amrit 156, 158
Pattnaik, S P 492
Patyal, Shilpa 862
Paul, D. 46, 134, 220, 224, 286, 306, 308
Paul, S. 732
Paul, Sourav 494
Paul, Souvik 700
Pchelinstev, I.V. 220
Perea, A. 310, 450, 488, 490
Pethuraj, S. 802
Philip, Sebin 760
Pillay, R.G. 816
Pitale, Shreyas 764, 772
Pla-Dalmau, Anna 802
Ponraj, Jayakumar 802
Pose, M.S. 816
Pradeep, A. S. 208
Pragati, 64
Praharaj, C. R. 118, 122
Prajapat, Rinku 324, 366
Prajapati, G. K 62
Prajapati, G. K. 208
Prajapati, G.K. 220
Prajapati, Sunil 372
Prasad, E. 272
Prasad, R. 380
Prasad, S. 826
Prasad, S. K. 810
Prasad, Sidharth Kumar 700, 796
Prasad, Suraj 722
Prasanna, M. 260, 294
Prathapan , K 154
Prema, P 438
Pujari, Naman 482
Pujari, P. K. 218
Purohit, Kaushal 536
Putta, V 768

Qi, C. 112
Quddus, Abdul 194, 914
Quintana, B. 500

REVATHI, R 82
Raghav, 266
Rahaman, Mahfuzur 640, 642
Rahaman, Usuf 124, 480, 518
Rai, Ajay Kumar 530, 532, 536, 540, 556, 594, 600
Rai, N. K. 422, 876
Rai, S 64
Raina, P.K. 816
Raj Preethi, P 438
Raja, K. 110
Rajbanshi, S 54
Rajbanshi, S. 44, 46, 48, 52, 134, 136, 284
Rajeev, K. P. 342
Rajeswari, N. S. 184
Rajput, Manvi 104
Raju, M. Kumar 136
Ramachandran, K. 208, 216, 218, 220, 236, 240, 256, 260, 280, 292, 320, 322, 422, 440
Ramadurai, Gowrishankar 88
Ramakrishna Reddy, S. 418
Ramkumar, K. 342
Rana , Shilpa 74
Rana, Rajat 350
Rana, Shilpa 172, 250
Rana, T. K. 288, 306, 308
Rana, T.K. 46, 134, 220, 224, 286, 344
Rani, A. 858
Rani, Anjali 404, 434
Rani, K. 266
Rani, Kavita 424, 856, 888
Rani, Neha 388
Rani, Ritu 144
Rani, Simran 386
Rani, Veerta 104
Rashid, H. 264
Rashid, Harun Al 392
Rath, P.K. 226
Rath, Shubhalaxmi 932
Rathaud, D. P. 556
Rather, Ishfaq A. 480, 518
Rathi, Anu 144
Rathi, S. 256, 322
Rathod, Ruchi 260
Raut, R 54, 58, 138
Raut, R. 32, 40, 44, 46, 48, 52, 110, 134, 820, 822
Ravindran, K.C. 802
Rawat, Deependra Singh 680, 714
Rawat, P. S. 130, 404, 434
Ray, I. 140
Ray, Indrani 514
Ray, J 202
Ray, Prithwijita 48, 904
Ray, Rajarshi 728
Ray, S 54
Ray, Sabyasachi 508, 510
Reen, M.S. 446
Regis, J. -M. 30
Rehman, R. 140
Rejmund, M. 48
Rhine Kumar, A. K. 28
Rizvi, I.A. 372, 374
Rode, Sudhir Pandurang 654
Rohan , Biswas 272
Rohilla, Aman 56, 60
Rohilla, Bharti 56
Rohit, Tiwari 550
Rose, P. T. Abiya 454
Rout, P C 766
Rout, P. C. 218, 236, 240, 320, 360, 440, 778
Rout, P.C 216
Rout, P.C. 226, 280, 282, 292
Rout, Prakash C. 5
Rout, R. 140
Roy, Ankhi 654
Roy, B. J. 260
Roy, B.J. 226, 292
Roy, P 592
Roy, P. 220, 224, 286, 308
Roy, Pradip 702, 706
Roy, Pratap 46, 134, 306, 344
Roy, Subinit 284
Roy, Sujan Kumar 198, 478
Roy, T. 826
Roy, Victor 704

S R, Abhilash 834
S. K., Duggi 214
S.R., Abhilash 830, 832
S., Nath 262
SANTHOSH, K.P. 276
SOWMYA, N 162
SRIDHAR, KN 162
Sachdeva, Mahima 802
Sadhukan, J. 416
Sadhukhan, J. 286
Sadhukhan, Jhilam 198
Sadhukhan, S. 134
Saeed Abdulla, N. P. 364
Safoora, V 206, 886
Sagwal, Malvika 242
Saha Sarkar, M. 140
Saha, A. 140
Saha, A. K. 24, 306, 308
Saha, A.K. 850
Saha, Kinkar 652
Saha, R. M. 306, 308
Saha, S 62, 138
Saha, S. 36, 38, 132, 780, 852
Saha, S.K. 634
Saha, Satyajit 24
Saha, Swapan K 450, 490, 846
Saha, Swapan K. 310, 488
Saha, Uttiyoarnab 814
Sahoo, J. K. 306, 308
Sahoo, P. 96
Sahoo, R. N. 422
Sahoo, Raghunath 630, 646, 674, 678, 722
Sahoo, Rudra N. 214
Sahoo, Sukadev 562, 618
Sahoo, Sunita 762, 792
Sahu, A 842
Sahu, B. B. 118, 176
Sahu, B.B 122
Sahu, B.B. 94
Sahu, Dushmanta 630
Saini, Jogender 810
Saini, Nitu 862
Saini, S. K. 854
Sajjad Athar, M. 576
Sakuda, M. 446
Samanta, S 54, 138
Samanta, S. 32, 46, 48, 134, 140
Sambyal, Sanjeev Singh 736
Saneesh, N 222
Saneesh, N. 220, 422, 424
Sanila , S. 272
Santamaria, C. 13
Santhi, R. Ruby 854
Santhosh Kumar , S 278
Santhosh, K P 394
Santhosh, K. P 206
Santhosh, K.P 886
Santhosh, K.P. 874
Santhosh, T. 226, 240, 280, 282, 292, 320, 360, 778
Santra, Raj Kumar 224
Santra, Rajkumar 44, 256, 284, 890
Santra, S 766
Santra, S. 218, 226, 230, 240, 280, 282, 292, 298, 320, 360, 496, 778
Santra, Satyaranjan 5
Sapkota, Y. 140
Saraf, Mandar 802
Saraswat, K. 636
Saraswat, Kapil 680, 714
Sarkar, Gayatri 270
Sarkar, P. S. 842
Sarkar, S 592
Sarkar, Soumya 738
Sarkar, Sourav 702, 706
Sarkar, Sukhendudekhar 494
Sarkar, Sukhendusekhar 498, 524
Sarkar, Tamal 466, 506, 508
Sarma, Debojit 5
Sarma, Pranjal 668, 934
Sarwar, Golam 640, 642
Satapathy, Sarthak 698, 742, 744
Satheesh, B. 454
Sathish, K.V 838
Saurav, 826
Sawant, Y. 226, 240
Sawhney, Gudveen 334
Saxena, A. 240, 280
Saxena, G. 90, 152, 182
Schaffner, H. 780
Scheidenberger, C 72
Schomaker, K. 30
Seenappa, L 406, 838
Sehgal, R. 776, 786
Selvakumar, K. 132
Sen, A 24
Sen, A. 134, 220, 224, 286, 306
Sen, Arijit 308
Sen, Chandrani 198
Sen, Debashree 474, 486, 516
Sen, S. 842
Sen, Shashwati 764, 772
Senapati, S 438
Sengar, Hemantika 420
Sensharma, N. 11
Seth, Manjeet 652
Seth, Susnata 796
Sethi, J 62
Sethi, J. 36, 38, 132
Shabir Ahmad, 750
Shabir, Nazima 374
Shah, Manan 552, 604, 606
Shah, Manan N 546
Shah, R 806
Shah, Raj Bhupen 802
Shah, Zalak 530
Shahriari, Mehran 68
Shaik, Imran 784
Shaikh, M. 308
Shaikh, M.M. 220
Shaikh, Md. Moin 376, 428
Shaikh, Md.Moin 224
Shaikh, Sabiar 710
Shaikh, W. 40
Shana, F. S. 422
Shareef, M 884
Sharma , R. 826
Sharma, A 58
Sharma, A. 60, 110
Sharma, Aman 352, 362, 382, 456, 512, 812
Sharma, Anupriya 100, 166, 180
Sharma, Arzoo 780
Sharma, Binti 670, 736
Sharma, C 254
Sharma, Chetan 222, 268
Sharma, H P 64
Sharma, H. P. 56
Sharma, H.P. 60
Sharma, Honey 98, 190
Sharma, Kanishka 232
Sharma, Kirti Prakash 802
Sharma, M. 434
Sharma, Manoj 348
Sharma, Manoj K. 232, 270, 334
Sharma, Monika 400
Sharma, Nitin 384, 832
Sharma, P. K. 182
Sharma, P.K. 152
Sharma, R. 90
Sharma, S. 140, 356, 500
Sharma, Sakshi 326
Sharma, Shivali 168
Sharma, Tapan 190
Sharma, Vivek 754
Shastri, Venkataramana 608
Sheikh, J.A. 132
Sherpa, P. 404, 422, 434
Shil, R. 286
Shilpashree, S P 608
Shinde, R.R. 802, 806
Shinde, Sameer S. 804
Shreesha, D.S. 72
Shrivastava, A. 216, 218, 220, 236, 256, 260, 282, 322, 440
Shrivastava, A.K. 292
Shruti, 266
Shuaib, Mohd 380
Shukla , M. 826
Shukla, Prashant 684, 798
Siddiqui, Tasleem Ahmad 194
Sihotra, S. 36, 38, 80, 110, 132
Sikdar, A. 140
Sikder, Gitesh 810
Simpson , G. 30
Singh , BirBikram 400
Singh , Jagtar 186
Singh , N. L. 354
Singh, A. K. 110
Singh, A.K. 132, 520
Singh, Arpit 666
Singh, Arvind 760
Singh, B. K. 666
Singh, B. P. 380
Singh, B.K. 632
Singh, Bhupendra 768
Singh, BirBikram 114, 186, 188, 274, 290, 338, 340
Singh, Captain R. 674
Singh, D. 848
Singh, Dharmendra 384, 832
Singh, G. 312
Singh, Gulzar 254
Singh, H 222
Singh, Hardev 228, 424
Singh, J.B. 572
Singh, Jagjit 312
Singh, Jagtar 274
Singh, K. P. 942
Singh, M. 36
Singh, M. K. 708, 848
Singh, Mandeep 340
Singh, Manoj Kumar 748, 756, 790
Singh, N N 766
Singh, N. 36, 38, 80, 132, 500
Singh, N. N. 5
Singh, N.L. 356
Singh, Namrata 352, 362, 382, 402, 456, 512
Singh, P 138
Singh, P. 132
Singh, P.P. 816
Singh, Pardeep 332, 376, 386, 388, 426, 428, 442
Singh, Parminder 274
Singh, Pradeep 452
Singh, Pushpendra P. 380, 780
Singh, R P 64
Singh, R. 500
Singh, R. K 354
Singh, R. P. 56, 80, 110, 136, 854
Singh, R.P. 38, 58, 60, 132, 142, 820
Singh, Ram Mehar 528
Singh, Randhir 670, 736
Singh, Ratankumar 356
Singh, S.G 772
Singh, Sanjeev 670
Singh, Shashank 942
Singh, Shiv Govind 764
Singh, Sukhjeet 186
Singh, Suram 104
Singh, Sushant K. 21
Singh, U. 708
Singh, V 848
Singh, V. 36, 80, 636, 708
Singh, Varinderjit 13
Singh, Venktesh 748, 756, 790
Singh, Y.P. 160
Singhal, V. 944
Singhal, Vikash 810
Sinha, A.K. 138
Siwach, Pooja 126, 900
Sodaye, S. 218, 242, 248
Sogarwal, Hariom 798, 802
Sonawane, Manda 860
Soni, B. 500
Soni, Bhargav 358
Soni, Nakul 610
Sood, Arshiya 214
Sood, P. C. 116
Sorensen, M. 13
Sowmya, N 164, 414
Sowmya, N. 78, 234
Sreekanth, V. 664
Sreelakshmi, K. 664
Sridevi, C 768
Sridhar, K N 406
Sridhar, K.N 838
Srinivas, M.G. 164
Srinivasa Pradeep, A 72, 76
Srinivasan, B. 280
Srivasatava, P.C. 60
Srivastava, Ajay Kumar 862
Srivastava, J. 778
Srivastava, P. C. 110
Srivastava, P.C. 138
Srivastava, Praveen C. 70
Srivastava, Priyank 520
Srivastava, V 58
Srivastava, Vishal 444
Steinheimer, Jan 682
Stoecker, Horst 682
Subba, N. 624, 628
Subha, P.V. 874
Subhash, P.V. 356
Subodh, 266
Sucheta, Sucheta 304
Sudo, T. 446
Sugathan , P 856
Sugathan, P 222, 254
Sugathan, P. 220, 422, 424
Sukhwani, Menka 794, 806
Suman, Saket 50
Surender, 448
Suryanarayana, S. 500
Suryanarayana, S. V. 240, 354, 358, 402
Suryanarayana, S.V. 356, 362
Suryanarayana, SV 336
Susshma, N 174
Suzuki, T. 446
Szwec, S. 310, 450, 488, 490

T., Manu 50
T., Santhosh 216
Tali, Suhail A. 384
Tamii, A. 446
Tan, H. 820
Tandel, S. K 62
Tandel, S.K. 50
Tawfik, A.N. 624, 628, 732
Tejaswi, A. 252
Tengblad, O. 310, 450, 488, 490
Thakkar, Kaushal 542, 604
Thakur, Dhananjaya 678
Thakur, Kalyani 860
Thakur, S. 292, 634, 816
Thakur, Smriti 100, 148, 150, 166, 180
Thakur, Virender 100, 148, 150, 166, 180, 484
Thomas, Megha 794
Thomas, Nicemon 108
Thomas, R G 7
Thomas, R. G. 824, 828
Thomas, R.G. 212
Thulasi, P V 818
Tiwary, S S 64, 872
Tobin, Z. 13
Topkar, Anita 760
Towseef, B 688, 690, 740
Tripathi , R. 298
Tripathi, R. 218, 226, 292
Tripathy, S K 492
Tripathy, Sushanta 15, 646, 678, 722
Trivedi, T. 44, 80, 110, 136
Tsumura, M. 446
Tyagi, A.K. 778
Tyagi, Mohit 768, 842, 860

Uddin, Saeed 660, 718
Umapathy, G.R. 832
Umesh, L. 802
Upadhaya, Sudipa 652
Upadhya, S.S. 802
Upadhyay, Alka 538
Upadhyay, Mahima 352, 362, 382, 456, 512
Usmani, A. A. 124, 480, 518

V., Srivastava 214
Vadas, J. 13
Vala, S. 500
Varmuza, J. 354
Varughese, T. 788
Vasanthi, L 184
Vashi, Vibhuti 358, 500
Vatsa, V. 816
Vazhapily, A 284
Vazhappilly, Abraham T 66
Venkataramaniah, K 72, 76
Verma, A. 778
Verma, Dalip 398, 412
Verma, Piyush 802
Verma, S. 60
Vigila Bai, Carmel G M 146
Vijay Sai , K 174
Vijay Sai, K 76
Vijay, 370, 430
Vijaya Kumar, K. B. 554, 574, 596, 598, 616
Vikas, Patel 544
Vikas, Vikas 228, 424
Vinayak, A. 240, 272, 422, 832
Vincent, T 842
Vinodkumar, A. M. 272
Vinodkumar, P C 546
Vinodkumar, P. C. 606
Vinodkumar, P.C. 552, 602
Virk, N. K. 918
Visakh , A. C. 272
Vishnu, C V 836
Vishwakarma, D. 404, 434

Wahid, S.G. 50
Wakhle, A. 13
Wary, G C 766
Wary, Ganesh Ch 5
Waseem, B 688, 690, 740
Wollersheim, H.J 222
Wong, H. T. 790
Wong, Henry T. 754
Wong, Henry Tsz-King 756

Yadav, Abhishek 372, 380
Yadav, Abhishesk 424
Yadav, C. 424
Yadav, Praveen K. 86
Yadav, V. 828
Yamamoto, T. 446
Yano, T. 446
Yashraj, 854
Yashwantrao, Priyanka 280
Yennello, S. J. 13
Yenumula, Lakshminarayana 760
Yerge, U 828
Yosoi, M. 446
Yusuf, S. M. 778
Yuvaraj, E. 802

Zaidi, F. 570
Zhu, S. 11
Zutshi, Vishnu V. 802

, Shruti 222

deSouza, R. T. 13

jhingan, A 856

kaur, Navjot 400
kumar, ashish 132
kumar, mohit 856

mohammadi, saeed 68
moonesi, maryam 68

sankaracharyulu, M G V 394